Loading...
Dnes je neděle 18.08.2019
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Rozvrhy hodin

 123456789
pondělíČj/Aj1 Čj/Aj2 M Vv
úterýČj Tv Prv Čj Hv
středaČj M Prv Čj
čtvrtekČj M Aj Čj
pátekČj Tv M Čj Vv
 123456789
pondělíČj/Aj1 M Čj Prv Čj
úterýTv Aj Čj M
středaČj Vv Čj
čtvrtekM Tv Prv Čj/Aj2 Čj
pátekČj M Čj Hv
 123456789
pondělíČj/Aj1 Čj/Aj2 M Prv Čj
úterýČj M Čj Hv Tv
středaČj M Vv
čtvrtekČj Aj Tv Čj
pátekČj M Prv Čj
 123456789
pondělíTv- plav.ČjMČj
úterýČj M Čj Hv Aj
středaČj M Prv Čj
čtvrtekČj M Aj Tv
pátekČj M Prv Vv
 123456789
pondělíČj Tv- plav. MČj
úterýČj M Prv Čj
středaTv Aj Čj M Hv
čtvrtekČj M Vv Čj
pátekAj Čj M Prv
 123456789
pondělíČj M Tv- plav.Čj
úterýČj M Čj Prv
středaAj Čj M Vv
čtvrtekTv M Čj Hv
pátekČj M Prv Aj Čj
 123456789
pondělíČjMPrvČj
úterýČj Aj TvMČj
středaM Čj Aj Hv Čj
čtvrtekČj M Tv Prv Čj
pátekM Čj Aj Vv
 123456789
pondělíMČjTvČj
úterýČj Aj Hv M Čj
středaPrv Čj Aj M Čj
čtvrtekČj Tv M Vv
pátekM Čj Aj Prv Čj
 123456789
pondělíM Čj Tv Čj
úterýM Čj Aj Prv Čj
středaAj Čj M Vv
čtvrtekM Čj Prv Tv Čj
pátekM Čj Hv Aj Čj
 123456789
pondělíČj Aj M Vl
úterýČj M Tv Čj
středaČj Aj M Vv Vv
čtvrtekČj M Čj Hv
pátekM Aj Tv Vl Čj
 123456789
pondělíČj Aj M Tv
úterýČj M Vv Vv
středaČj Aj M Čj Vl
čtvrtekČj M Čj Hv
pátekTv Aj M Čj Vl
 123456789
pondělíČj Aj M Vl Čj
úterýČj M Tv
středaČj Aj M Vv Vv
čtvrtekČj M Čj Tv
pátekČj Aj M Vl Hv
 123456789
pondělíČj M Aj
úterýIKT 1 Čj Vl Čj Tv IKT 2
středaČj M Vv Vv
čtvrtekČj M Vl Hv Aj
pátekAj Čj Tv M Čj
 123456789
pondělíČj M Vv Vv Vl
úterýČj M Aj Tv Čj IKT 2
středaČj M Čj Hv
čtvrtekČj Aj Vl IKT 1
pátekTv Čj M Aj
 123456789
pondělíČj M Čj Tv
úterýČj M Aj Vl IKT 1 IKT 2
středaAj M Čj
čtvrtekČj M Vl Vv Vv
pátekČj Tv Čj Aj Hv
 123456789
pondělíČjZ Ov Tv D M
úterýAjM Čj Rj
středaČjF D Tv hd M Z
čtvrtekIkt1/KAjVvČj Aj Hv Ikt2 Dv/Ep Dv/Ep
pátekVv Čj M F Aj
 123456789
pondělíM D Aj Ov Čj
úterýAj Čj Z Hv F
středaIkt1 M Čj Vv Tv hd Ikt2
čtvrtekRvD Čj Aj M KAj/Dv/Ep Dv/Ep
pátekFČj Z M Vv Tv
 123456789
pondělíAj Čj Vv Vv D
úterýRj Ov M F Čj
středaZ Tv M Aj Rv Ep Ep
čtvrtekČj D Aj M F Rj/Nj KAj/Dv Dv
pátekNj Čj M Tv ZHv
 123456789
pondělíM F Aj Čj Z Tv ch Tv d
úterýNj/Rj Čj Rv M D
středaMAj Z Čj Tv d Tv ch Pč/EpPč/Ep
čtvrtekFVv M Čj Nj Rj Vv/DvVv/Dv
pátekHv D Aj OvKAj
 123456789
pondělíČj M D Aj Vv
úterýZCh M Čj Hv KAj/Dv/Dk Nj/Rj
středaNjM Čj Aj F Tk/Tv Tk/Tv
čtvrtekRjCh M ČjAj
pátekDF Čj M Tv Z
 123456789
pondělíZČj Hv Ch M Nj
úterýF M Čj D Aj Dv/Dk/KAj Rj
středaČj Tv Vv Aj M Tk
čtvrtekNj/RjČj D Ch MTv hd
pátekZ Čj M Aj F
 123456789
pondělíRj M Čj Vv Aj Nj Tv h Tv h
úterýM Ch Aj Ov Čj Rv
středaNjD M F Z Rj
čtvrtekAjM Ch Hv Čj Dv/KAj/ZCh Tv d Tv d
pátekZ M Čj D F
 123456789
pondělíRj/NjM D F Aj ZCh
úterýČj Z M Aj Ch
středaČjD Rv M F Rj/Nj Vv
čtvrtekAj Ov Čj M Z KAj Tv hd Tv hd
pátekČjCh Hv M