Loading...
Dnes je pátek 18.10.2019
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Základní informace

Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni úzce navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika na 1. stupni. Výuka probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Od hraní k učení.V některých třídách, vyučovaných p. uč. Retkem, probíhá výuka podle vzdělávacího programu Tvořivá škola.

Předmět je dotován 4 hodinami týdně v 6. a 7. ročníku, v 8. a 9. ročníku 5 hodinami. V 9.roč. je od 2.pololetí pro zájemce zařazeno 10 hodin přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy.

Matematiku vyučují: Mgr.Kamila Peňázová, Ing.René Retek a Mgr.Zdeněk Hromádka. Jsou používány učebnice Matematika pro 2.stupeň ZŠ Odvárko – Kadleček, Matematika z nakladatelství Nová škola Rosecká – Růžička, dále se využívají Sbírky příkladů z matematiky pro 2. stupeň ZŠ a Matematické tabulky. Žáci 6. a 7. ročníků pracují s pracovními sešity z nakladatelství Nová škola.

Žáci všech ročníků se zapojují do školního kola Matematické olympiády, řeší Matematického klokana a Pythagoriádu.

 Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy i různých směrů studia na středních školách. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku.

Předmět není zaměřen na rozvoj znalostí a vědomostí, ale na rozvoj dovedností žáků. Z toho plynou i použité metody práce zaměřené především na samostatnou práci, řešení problémů ve skupinách, matematické hry, rébusy, počtářské soutěže, plnění dlouhodoběji zadaných úkolů.