Loading...
Dnes je středa 17.10.2018
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Základní informace


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


          

Na škole probíhá období udržitelnosti projektu:
ZKVALITNĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA MZŠ
Grantový projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0135
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Jihomoravský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1
Prioritní osa 7.1, Počáteční vzdělávání
Oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání
Zahájení projektu: 18.2.2010
Ukončení projektu: 29.6.2012


Projekt je zaměřen na zkvalitňování environmentálního vzdělávání na naší škole prostřednistvím následujících KLÍČOVÝCH AKTIVIT:

1. Inovace školního projektu EVVO

      Program EVVO

      Roční program EVVO - 2016

2. Dny projektového vyučování

      DPV pracovní listy

3. Podpora EVVO na prvním stupni
4. Inovace vyučovacího předmětu environmentální praktika

      Inovace EP 6. a 7. ročník (obsah 6, obsah 7)

5. Inovace vyučovacího předmětu environmentální seminář

      Inovace ES 8. ročník (obsah)

      ES studijní materiály

6. Matematika - pracovní sešity s environmentálním zaměřením

      Ma pracovní sešity (6A,6G,7A,7G)

7. Přírodní učebna

      07 PU Pracovní listy

      07 PU Naučné listy


8. Životní prostředí ve fotografii

      Katalog 2011

      Katalog 2012

      Katalog 2013

      Katalog 2014

      Katalog 2015

      Katalog 2016


9. Pobyt dětí v přírodě

     09PDP manuál (metodická příručka)

10. Ekologické písně v hudební výchově

     Eko  - zpěvník

     10 didaktických písní