Loading...
Dnes je středa 17.10.2018
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Projekt 1.4

 

Projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.0129 „Zkvalitnění vyučování na MZŠ Brno“


Klíčové aktivity projektu:

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti

Vytvořené sady:

I2-12 Abeceda kolem nás

I2-21 Český jazyk 1

 

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

Podpora rozvoje individuálních schopností žáků při výuce cizího jazyka formou dělení výuky do méně početných skupin.

 

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků

Vytvořené sady:

II2-22 Slovní a gramatická cvičení 5

II2-51 Začínáme s ruštinou

 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vytvořené sady:

III2-11 Úvod do světa počítačů

III2-12 Základy práce na počítači

III2-13 Práce v síti, vyhledávání a orientace na Internetu

 

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Proškolení pedagogů pro využití digitálních technologií ve vzdělávání.

 

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

Vytvořené sady:

IV2-11 Procvičovací testy z aritmetiky 6

IV2-12 Počítáme se zvířátky

IV2-31 Procvičovací testy z aritmetiky 7

IV2-42 Počítejte s námi 2

 

IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Vzdělávání zaměřené na podporu inovativních forem a metod práce směřujících   k rozvoji matematické gramotnosti.

 

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Vytvořené sady:

V2-12 Můj svět 1

V2-32 Člověk a jeho svět – Svět kolem nás

V2-52 Příroda kolem nás

V2-62 Minulost a současnost ČR

V2-72 Naše vlast

 

V/3 Vzdělávání ped. prac. ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základní školy a k individualizaci výuky v této oblasti

Vzdělávání zaměřené na podporu inovativních forem a metod práce směřujících   k rozvoji přírodovědné gramotnosti.

 

          


VII/1 Prevence rizikového chování

Specifický primárně preventivní program pro 4 třídy.

 

Seznam DUM  III/2  11, 12, 13 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Seznam DUM  III/2  21, 22, 23 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT