Loading...
Dnes je pátek 15.11.2019
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Zrušení Sborečku
11. 11. 2019

Z důvodu konání pedagogické rady dne 11.11.2019 je sboreček zrušen.

Zrušení třídních schůzek třídy 4.B
10. 11. 2019

Oznamujeme zákonným zástupcům žáků třídy 4.B, že z důvodu nemoci třídní učitelky se třídní schůzky v pondělí 11. 11. 2019 konat nebudou. Náhradní termín bude oznámen později.

Volný den ředitele školy v pátek 8. 11. 2019
07. 11. 2019

Vzhledem ke špatným hygienickým podmínkám ve školní budově Jugoslávská 126, vyhlašuje ředitel školy na pátek 8. 11. 2019 volný den pro žáky ze školní budovy Jugoslávská 126. Jedná se o první, druhé, třetí ročníky a třídy 5. B, 5. C. Důvodem je vysoká hladina hluku, která bude v souvislosti s probíhající rekonstrukcí střechy limitovat výuku v celé budově.

Jelikož neproběhne školní vyučování a zhoršené hlukové podmínky trvají až do podvečerních hodin, nebudou v  pátek 8. 11. 2019 v provozu ani oddělení školní družiny na budově Jugoslávská 126, včetně ranní družiny. V tento den bude celá budova pro školní aktivity uzavřena. 

Informace k provozu školy dne 6. 11. 2019
05. 11. 2019

Ve středu dne 6. 11. 2019 bude provoz MŠ, ZŠ i ŠD beze změny. Tuto informaci sdělujeme v souvislosti s plánovanou stávkou pedagogů.

Vyjádření pedagogických pracovníků ke stávce 6. 11. 2019
05. 11. 2019

Pedagogičtí pracovníci MZŠ a MŠ Zemědělská 29 nesouhlasí se způsobem navýšení mezd, jak ho navrhuje vláda.  Ke stávce ve středu 6. listopaduse však z ohledu na žáky a jejich rodiče nepřipojují.

Třídní schůzky v pondělí 11. 11. 2019
05. 11. 2019

Oznamujeme, že v pondělí 11. 11. 2019 se od 17:00 hod konají třídní schůzky, kde budou zákonným zástupcům žáků podány informace o chování a prospěchu dětí. Na budově Jugoslávská proběhnou třídní schůzky 1. tříd v náhradních učebnách: 1.A v jazykové učebně v I. patře, 1.B ve třídě 2.C v přízemí a 1.C v učebně třídy 5.B v I. patře vedle sborovny. Třídy 5.B a 5.C budou mít třídní schůzky na budově Zemědělská: 5.B ve dvoraně školy a 5.C v jazykové učebně v přízemí vedle kanceláře ZŘ pro II.st. Třídní schůzky třídy 2.C se z důvodu nemoci třídní učitelky konat v tomto termínu nebudou. Náhradní termín bude oznámen později.

Deskové hry pro I.st.
01. 11. 2019

Oznamujeme, že od čtvrtka 4. 11. se už budou konat deskové hry pro žáky I.st., které vede Mgr. Jana Křivánková.

Ukončení provozu hřiště
29. 10. 2019

Vzhledem k venkovním klimatickým podmínkám byl provoz sportovního hřiště pro veřejnost ukončen.

Odvoz sběru na Líšeňskou 35 - poslední informace k termínu
23. 10. 2019

Jak jsme již informovali, v tomto týdnu probíhá ve škole I. kolo sběru papíru. Větší množství sběru je přitom možné odevzdat ve sběrně na Líšeňské 35. Ovšem pozor! Zástupci klubu rodičů dnes zjistili, že papír do sběrny je možné odevzdat pouze ve všední dny v pondělí až v pátek v době od 08 - 16:00 hod! 

Nabídka pracovního místa ve výdejně stravy
22. 10. 2019

Hledáme pracovníka do školní výdejny stravy na 0,53 pracovního úvazku od 1. 1. 2020. Pracovní doba od 10:30 do 14:45. Platové zařazení 3/12 – 8650,- Kč. Kontaktní osoba – p. Mgr. Šalamounová – 545428513, salamounova@maskola.cz, p. Novotná 545428511, info@maskola.cz.

Deskové hry pro I.st. 24. 10. a 31. 10. 2019
16. 10. 2019

Oznamujeme, že ve čtvrtek  24. 10. a 31. 10. 2019 (14:30-16:00 hod) se z důvodu pokračující nemoci Mgr. Jany Křivánkové nebudou konat deskové hry pro I.st. .

Upozornění pro rodiče
03. 10. 2019

Upozorňujeme rodiče žáků, že prostor mezidveří vstupu do obou budov musí zůstat v době od 7:30 do začátku vyučování volný.  Nelze setrvávat v těchto prostorách a tím blokovat pohyb žáků při vstupu do budovy i při opouštění budovy. V tomto prostoru lze setrvat pouze na dobu komunikace s vychovatelkou ŠD při odchodu dítěte z budovy Jugoslávská 126.

Ve všech ostatních případech čekají rodiče i ostatní osoby na žáky před budovou školy. 

Děkujeme za pochopení.

 

Školní družina 7. odd
01. 10. 2019

Milí rodiče, milé děti a příznivci naší školy,

7. oddělení družiny si vás dovoluje prostřednictvím fotografií pozvat na ohlédnutí za měsícem září. Uvidíte děti při společných aktivitách na školním hřišti, kreslení, výtvarných činnostech a hraní různých her. 

Těšíme se zase někdy na viděnou.

Nabídka pracovního místa v MŠ
01. 10. 2019

Nabízíme pracovní pozici učitelky MŠ na zástup (předpoklad 3 - 4 měsíce) s případnou možností dalšího pokračování v pracovním poměru.

Kontakt pro zájemce: nekuzova@maskola.cz, skolka@maskola.cz, info@maskola.cz

Telefon: ZŘ paní Nekužová 545428521, 545428511 kancelář školy.

Oprava střechy
17. 09. 2019

Od pátku 20. 9. 2019 bude školní hřiště za budovou Jugoslávská 126 uzavřeno pro všechny  školní i mimoškolní aktivity.

Od pondělí 23. 9. 2019 bude probíhat oprava střechy školní budovy Jugoslávská 126. Upozorňujeme v této souvislosti na možný pohyb těžší stavební techniky v areálu a okolí školy.

Změny ve školním řádu
03. 09. 2019

Dnes byly na webu školy zveřejněny změny školního řádu platné od 2. 9. 2019. Týkají se užívání mobilních telefonů a mobilních zařízení ve škole. Více v části Dokumenty/Školní řád.

Sboreček – pěvecký sbor školní rok 2019/2020
02. 09. 2019

Sboreček je zájmový předmět pro žáky I. stupně  2. až 5. třídy

Vždy v pondělí 13.45 až 14.30  ve dvoraně  školy , budova Zemědělská. Žáky chodící do družiny si vyzvedne p.uč. Dobšíková a po výuce přivede zpět do družiny. Žáci nechodící do družiny budou vyzvednuti  u vchodu budovy Zemědělská.

První hodina bude dne 30.9.2019.

Přihlášky rozdají dětem  třídní učitelky.

Změny cen stravného od 1. 9. 2019
23. 08. 2019

Zde naleznete nové ceny stravného platné od 1. 9. 2019.

Změna školného v MŠ a ŠD
17. 06. 2019

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 9. 2019 dochází ke změně výše úplaty za ŠD a MŠ.

Výše příspěvku pro MŠ se mění na 400,- Kč. Výše příspěvku pro ŠD se mění na 160,- Kč.

Aktualizované znění směrnic o úplatách za vzdělávání najdete v hlavní nabídce, sekci dokumenty, oddíle ostatní dokumenty.