Loading...
Dnes je neděle 27.09.2020
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Řešení problémů s přihlášením do systému Škola Online
26. 09. 2020

Vsechny případné požadavky na slučování přístupů do systému a obecně problémy  s přihlášením,  případné nedoručeni přihlašovacích údajů zasílejte na adresy info@maskola.cz,  nebo dasek@maskola.cz. Vše budeme řešit co nejdříve. 

Informace o režimu nošení roušek ve škole
18. 09. 2020

Zde naleznete informace MŠMT ke změně režimu nošení ochranných prostředků ve školách.

V materiálu naleznete i odkazy na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR.

Upozornění na povinnost nosit roušky v budovách školy
10. 09. 2020

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nastala povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest v uzavřených prostorách.

Z toho vyplývá povinnost pro žáky nosit roušky ve všech společnývch prostorách školy ( chodby, toalety, výdejny stravy ....)

Zavedení elektronické žákovské knížky
02. 09. 2020

V tomto školním roce začínáme využívat v systému Škola Online možnost předávání informací o výsledcích a průběhu vzdělávání zákonným zástupcům prostřednictvím tzv. elektronické žákovské knížky.

Při přechodu na tento systém bude nutná součinnost zákonných zástupců. O jednotlivých potřebných krocích budete informování prostřenictvím žáků, kontaktního e-mailu, nebo webu školy. 

Z tohoto důvodu je nutno oznámit případné změny v e-mailových adresách prostřednictvím třídních učitelů, nebo na kontakt info@maskola.cz.

Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
26. 08. 2020
Změna ceny obědů pro školní rok 2020 - 2021
19. 08. 2020

Ceny obědů  pro tento školní rok v a .

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.

Nové znění Vnitřního řádu školní družiny
24. 02. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům účastníků zájmového vzdělávání, že na webu školy byl zveřejněn Vnitřní řád školní družiny v aktualizovaném znění platném od 1. 1. 2020.

Najdete jej v oddíle Školní družina.