Loading...
Dnes je sobota 14.12.2019
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Provoz ŠD v pátek 20. 12. 2019 a o vánočních prázdninách
12. 12. 2019

Oznamujeme,že provoz školní družiny v pátek 20. 12. 2019 bude do 16:00 hod a provoz školní družiny v období vánočních prázdnin (21. 12. 2019 - 3. 1. 2020) nebude.

Zrušení konzultačních hodin v pondělí 16. 12. 2019
12. 12. 2019

Oznamujeme, že se v  pondělí 16. 12. 2019 nebudou konat konzultační hodiny pro žáky a zákonné zástupce  z důvodu adventních aktivit.

Sdělení Klubu rodičů
11. 12. 2019

Klub rodičů zvažuje zajištění autobusu na pohřeb paní učitelky Grabcové pro žáky případě i rodiče s odjezdem i příjezdem ke škole. Během cesty a obřadu bude zajištěn rodičovský dozor. Bližší informace na t.č.603227336.

Rozloučení s paní učitelkou Grabcovou
11. 12. 2019

Pohřeb paní učitelky Grabcové se koná ve čtvrtek 12. 12. 2019 ve 14:30 hod. v chrámu Páně sv. Alžběty ve Vnorovech, odkud bude pokračovat na místní hřbitov.

Změna v organizaci vyučování dne 12. 12. 2019
10. 12. 2019

Z důvodu účasti pedagogických pracovníků na rozloučení s paní Ing. Grabcovou dojde ve čtvrtek, 12. 12. 2019 k následujícím změnám v organizaci výuky.

Vyučování bude v celé škole ukončeno nejpozději ve 12:20 hodin. Odpolední vyučování nebude.

Návaznost školní družiny pro nižší ročníky bude zajištěna. ŠD bude mít provoz bez omezení.

Stravující se žáci, kteří nenavštěvují ŠD se budou stravovat v průběhu poslední vyučovací hodiny, vyjma těch, jimž končí řádné vyučování v 11:40.

Doporučujeme rodičům žáků nižších ročníků, kteří budou mít zkrácené vyučování a chodí si pro děti ke škole, aby na ně čekali nejpozději ve 12:20 hodin.

09. 12. 2019

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po statečném boji s dlouhou a těžkou nemocí opustila naše kolegyně, kamarádka a paní učitelka Monika Grabcová. Čest její památce.

Vánoční vystoupení se školním sborem
18. 11. 2019

Známé písně z pohádek a filmů zazpívají žáci sboru I. a II. stupně 29.11. 2019  v 15.30 na Zelném trhu. 3.12. 2019 v 17.50 krátce vystoupí sboreček  I. stupně  při rozsvěcení stromečku na náměstí SNP.

Upozornění pro rodiče
03. 10. 2019

Upozorňujeme rodiče žáků, že prostor mezidveří vstupu do obou budov musí zůstat v době od 7:30 do začátku vyučování volný.  Nelze setrvávat v těchto prostorách a tím blokovat pohyb žáků při vstupu do budovy i při opouštění budovy. V tomto prostoru lze setrvat pouze na dobu komunikace s vychovatelkou ŠD při odchodu dítěte z budovy Jugoslávská 126.

Ve všech ostatních případech čekají rodiče i ostatní osoby na žáky před budovou školy. 

Děkujeme za pochopení.

 

Školní družina 7. odd
01. 10. 2019

Milí rodiče, milé děti a příznivci naší školy,

7. oddělení družiny si vás dovoluje prostřednictvím fotografií pozvat na ohlédnutí za měsícem září. Uvidíte děti při společných aktivitách na školním hřišti, kreslení, výtvarných činnostech a hraní různých her. 

Těšíme se zase někdy na viděnou.

Nabídka pracovního místa v MŠ
01. 10. 2019

Nabízíme pracovní pozici učitelky MŠ na zástup (předpoklad 3 - 4 měsíce) s případnou možností dalšího pokračování v pracovním poměru.

Kontakt pro zájemce: nekuzova@maskola.cz, skolka@maskola.cz, info@maskola.cz

Telefon: ZŘ paní Nekužová 545428521, 545428511 kancelář školy.

Sboreček – pěvecký sbor školní rok 2019/2020
02. 09. 2019

Sboreček je zájmový předmět pro žáky I. stupně  2. až 5. třídy

Vždy v pondělí 13.45 až 14.30  ve dvoraně  školy , budova Zemědělská. Žáky chodící do družiny si vyzvedne p.uč. Dobšíková a po výuce přivede zpět do družiny. Žáci nechodící do družiny budou vyzvednuti  u vchodu budovy Zemědělská.

První hodina bude dne 30.9.2019.

Přihlášky rozdají dětem  třídní učitelky.

Změny cen stravného od 1. 9. 2019
23. 08. 2019

Zde naleznete nové ceny stravného platné od 1. 9. 2019.

Změna školného v MŠ a ŠD
17. 06. 2019

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 9. 2019 dochází ke změně výše úplaty za ŠD a MŠ.

Výše příspěvku pro MŠ se mění na 400,- Kč. Výše příspěvku pro ŠD se mění na 160,- Kč.

Aktualizované znění směrnic o úplatách za vzdělávání najdete v hlavní nabídce, sekci dokumenty, oddíle ostatní dokumenty.