Loading...
Dnes je neděle 23.01.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Informace k LVK
09. 01. 2022

Informace k LVK naleznete ZDE.

Žáci naší školy pomáhají
04. 01. 2022

Ve dnech 4. - 6. 1. se žáci 9. ročníku zapojí do Tříkrálové sbírky. Výtěžek z této sbírky poputuje do  Charity Brno.

 

20.12. připravili žáci 5.C pod vedením E. Adámkové vánoční nadílku v útulku MP Brno. Děti upekly opuštěným pejskům psí sušenky, donesly granule, deky, hračky a další potřebné věci. 

Hovorové hodiny opět on - line
03. 01. 2022

V týdnu od 10. 1. 2022  proběhnou hovorové hodiny za účelem předání informací o průběhu a výsledcích vzděvání žáků zákonným zástupcům.

Hovorové hodiny proběhnou prostřednictvím videokonference Zoom. O jednotlivých termínech videokonferencí budete informování přes systém Škola Online příslušnými vyučujícími.

Informace pro rodiče žáků ke změnám v testování žáků platným od 3. 1. 2022
03. 01. 2022

Informace pro zákonné zástupce žáků týkající se testování ve školách od 3. 1. 2022.

Leták pro rodiče.

Text mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Informace pro rodiče nově nastupujících žáků k registraci do systému Škola OnLine
01. 09. 2021

Zde naleznete odkaz na uživatelskou příručku, ve které naleznete veškeré postupy k registraci a zřízení žákovského i rodičovského přístupu - účtu v aplikaci Škola OnLine.

Rodiče nově nastupujících žáků obdrží do své e-mailové schránky registrační PIN pro zákonné zástupce i pro žáky. Dle výše uvedené příručky je nutno provést registraci do systému a založit uživatelský účet žáka i zákonného zástupce. 

Rodiče nově nastupujících žáků, kteří již mají rodičovský účet zřízen v souvislosti s docházkou sourozence, nemusejí nový účet zakládat a provádět další registraci. 

Nového žáka lze přiřadit k již existujícímu rodičovskému účtu. O přiřazení žáka je nutno požádat formou e-mailu příslušnou zástupkyni ředitele. 

Žákovský účet u nově nastupujících žáků je nutno vytvořit v každém případě!

Zdůrazňujeme nutnost vytvoření přístupů do systému Škola OnLine, jelikož veškerá komunikace se zástupci žáků, zadávání úkolů i klasifikace probíhá prostřednictvím tohoto systému.

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021
11. 06. 2021

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně výše úplaty za předškolní vzdělávání.

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k  docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2020 činí 450,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. Spolu s tím se mění výše dalších odvozených plateb - viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole


 

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.