Loading...
Dnes je pondělí 22.04.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Změna výše úplaty za vzdělávání
16. 04. 2024
 
Rada městské části Brno–sever usnesením své 9/48. schůze, konané dne 27.03.2024, 
 
stanovila  
 
- úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ve výši 1.000 Kč za měsíc jednotně pro všechny
mateřské školy, včetně mateřských škol, které jsou součástí základních škol, zřízené statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-sever, 
 
- úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025 ve výši 500 Kč za měsíc jednotně
pro všechny základní školy zřizované statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever.
Naši žáci pomáhají druhým
04. 04. 2024

V úterý 19. 3. 2024 proběhly na škole Velikonoční dílničky, které pořádal Klub rodičů při MZŠ. Součástí byl i jarmark výrobků žáků 1. i 2. stupně. Žáci společně s vyučujícími a vychovatelkami vyrobili dekorace a různé předměty s jarní tématikou, které za symbolickou cenu nabízeli. Kupující rodiče, děti i přátelé školy si odnášeli domů velikonoční věnce, keramické předměty, ozdoby, přáníčka a mnoho dalších krásných výrobků. Výtěžek jarmarku 22 353,- Kč věnovali žáci dle svého výběru na dobročinné účely – Sbírka Dobrý Anděl, Záchranná stanice Makov, UNICEF Dětský fond Organizace spojených národů – terapeutické mléko, Spolek pro opuštěná zvířata Brno. Všem zúčastněným moc děkujeme za podporu při této akci.
 

Informace z jídelny ZŠ Blažkova
04. 04. 2024

Vážení rodiče našich strávníků,

náš dodavatel čipů ukončil výrobu stávajících čipů a od srpna 2024 budou k zakoupení pouze čipy nové. Čip bude stát 121,- Kč a po zakoupení se stane vaším majetkem. Bude tedy nevratný. Stávající čipy budou fungovat nadále bez omezení do konce školní docházky vašeho dítěte. Zakoupit tento čip (115,- Kč) je možné do konce června 2024. Záruka všech čipů bude 2 roky. Poslední den, kdy bude možnost vrátit čip a dostat zpět zálohu 85,- Kč, bude pondělí 8. 7. 2024. Po tomto datu už nebude možné přijmout starý typ čipu a vyplatit za něj zálohu. Zároveň nebude možné tento den prodat čip nový. Ten bude v prodeji až od pondělí 19. 8. 2024. Vedoucí ŠJ ZŠ Blažkova

Uspěch ve School Cupu Starez ve fotbale
21. 11. 2023

Chlapci 4. tříd naší školy se účastnili ve čtvrtek 16. 11. 2023 fotbalového turnaje School cup STAREZ v Brněnských Ivanovicích. Po tuhém boji v systému každý s každým se umístili na 2. místě.

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Foto úspěšného týmu.

Okresní kolo ČEPS cupu ve florbale
08. 11. 2023

Dne 7.11. se konalo okresní kolo ČEPS cupu ve florbale, kde se výběr našich žáků ze 3. - 5. tříd umístil na krásném 3. místě.

Organizace přijímání do školní družiny pro školní rok 2023 - 2024
25. 05. 2023

S ohledem na přípravu školního roku 2023/2024 zjišťujeme již nyní zájem o školní družinu v novém školním roce u žáků budoucího 2. – 5. ročníku.

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2023/2024 školní družinu, vyplňte závaznou přihlášku, kterou najdete ZDE.

Podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. 6. 2023 do kanceláře ZŘ A. Beránkové na budově Jugoslávská 126, vychovatelce ŠD nebo do schránky v mezidveří na budově Zemědělská 29.

Po tomto termínu nebudou přihlášky přijaty (týká se současných žáků).

Stanovený maximální počet dětí do školní družiny je 200.

Informace k přihlašování žáků do školní družiny, platné pro školní rok 2023/2024:

 1. K zájmovému vzdělávání ve školní družině jsou přijímáni pouze žáci 1. – 5. ročníku Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace
 2. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky podané zákonným zástupcem žáka.
 3. Zákonní zástupci žáků školy, kteří mají zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo v následujícím školním roce školní družinu, odevzdají ve stanoveném termínu a určeným způsobem vyplněnou přihlášku do školní družiny.
 4. Zákonný zástupce žáka podá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku pro následující školní rok nejpozději 14 dní před koncem školního vyučování (před 30. 6.) prostřednictvím vychovatelek školní družiny nebo ZŘ pro 1. stupeň.
 5. Zájemci o přihlášení dítěte budoucího 1. ročníku, které zahájí vzdělávání v základní škole od následujícího školního roku, podají přihlášku v posledním týdnu před zahájením školního vyučování v ZŠ (před 1. 9.). Uvedené termíny je nutno dodržet.
 6. Přihláška je ke staženína webových stránkách školy.
 7. V přihlášce stačí vyplnit pouze údaje v 1. části týkající se žáka a zákonných zástupců.
 8. Je nutno, aby byla přihláška podepsaná zástupcem žáka.
 9. O přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání rozhodne ředitel školy a zákonní zástupci o tom budou vyrozuměni prostřednictvím systému Škola OnLine.
 10. Pokud převýší počet všech přihlášek k zájmovému vzdělávání stanovený počet míst
  pro přijetí, budou až do naplnění všech volných míst v ŠD přednostně přijímáni žáci od nejnižších ročníků.
 11. Žáci přihlášení po stanoveném termínu a žáci, kteří nebyli z důvodu naplněnosti přijati do školní družiny, mohou být přijati do školní družiny následně pouze tehdy, nejsou - li naplněna všechna stanovená volná místa v odděleních ŠD.
 12. V průběhu již probíhajícího školního roku lze žáka dodatečně přihlásit k zájmovému vzdělávání, pouze pokud to umožňuje naplněnost oddělení školní družiny.
 13. V přihlášce nemusíte vyplnit údaje o oprávněných osobách, které mohou vyzvedávat dítě ze školní družiny a  také záznamy o odchodu dítěte ze školní družiny. Uvedené údaje se vyplní podle stavu na začátku daného školního roku.