Loading...
Dnes je neděle 28.11.2021
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Upozornění školní jídelny
25. 11. 2021

Z důvodu celoroční uzávěrky lze odhlašovat / přihlašovat stravu pouze do pátku 17. 12. 2021 do 12:00 hodin. V přpadě nemoci dítěte si můžete oběd vyzvednout do jídlonosiče. Školní jídelna Blažova 9

Důležité - testování ve škole ve dnech 8. 11. a 15. 11. 2021
02. 11. 2021
Zástup za TU v 1.C
22. 10. 2021

Informujeme rodiče žáků třídy 1.C, že zde bude pokračovat na zástup paní učitelka Mgr. Jana Křivánková. Pro omlouvání žáků a komunikaci s paní učitelkou zastupující používejte systém Škola OnLine.

Informace pro rodiče nově nastupujících žáků k registraci do systému Škola OnLine
01. 09. 2021

Zde naleznete odkaz na uživatelskou příručku, ve které naleznete veškeré postupy k registraci a zřízení žákovského i rodičovského přístupu - účtu v aplikaci Škola OnLine.

Rodiče nově nastupujících žáků obdrží do své e-mailové schránky registrační PIN pro zákonné zástupce i pro žáky. Dle výše uvedené příručky je nutno provést registraci do systému a založit uživatelský účet žáka i zákonného zástupce. 

Rodiče nově nastupujících žáků, kteří již mají rodičovský účet zřízen v souvislosti s docházkou sourozence, nemusejí nový účet zakládat a provádět další registraci. 

Nového žáka lze přiřadit k již existujícímu rodičovskému účtu. O přiřazení žáka je nutno požádat formou e-mailu příslušnou zástupkyni ředitele. 

Žákovský účet u nově nastupujících žáků je nutno vytvořit v každém případě!

Zdůrazňujeme nutnost vytvoření přístupů do systému Škola OnLine, jelikož veškerá komunikace se zástupci žáků, zadávání úkolů i klasifikace probíhá prostřednictvím tohoto systému.

Informace k protiepidemickým opatřením na začátku školního roku
26. 08. 2021
Personální změny ve vedení školy
30. 06. 2021

Od 1. 8. 2021 bude na pozici zástupkyně pro 2. stupeň ZŠ působit paní Mgr. Barbora Trnková.

Paní Mgr. Ireně Šalamounové děkuji za její dlouholetou práci pro školu v této vedoucí pozici.

Od 1. 8. 2021 bude na pozici zástupkyně pro MŠ působit paní Bc. Lucie Šnoblová.

Paní Haně Nekužové děkuji za její dlouholetou práci pro školu v této vedoucí pozici.

Miloš Hrůza, ředitel školy

Výsledky voleb do školské rady
29. 06. 2021

Do školské rady byli dne 24. 6. 2021 zvoleni:

Ing. Pavel Boleslav – za zákonné zástupce

Mgr. Barbora Trnková – za pedagogy školy

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021
11. 06. 2021

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně výše úplaty za předškolní vzdělávání.

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k  docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2020 činí 450,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. Spolu s tím se mění výše dalších odvozených plateb - viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole


 

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.