Loading...
Dnes je středa 20.01.2021
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Sjednocení prostředí pro online výuku
15. 01. 2021

Od pondělí 18. 1. 2021 sjednocujeme prostředí pro online výuku. Všechny třídy, včetně druhého stupně budou využívat pouze prostředí ZOOM. Všichni žáci druhého stupně ZŠ obdrží přes systém Škola online úkol, jehož přílohou bude rozvrh třídy, obsahující odkazy (přístupy) do jednotlivých online hodin. Rozvrhy jsou ve formátu pdf a stačí pouze otevřít odkaz, který je skryt za zkratkami jednotlivých předmětů, případně za jmény vyučujících Aj. Doporučujeme dokument s rozvrhem uložit do počítače, tabletu, mobilu atd., aby byl jednoduše dostupný. Otevřením odkazu se spustí webový prohlížeč a automaticky se připojíte do konference příslušného vyučujícího.

Sdělení školní psycholožky
14. 01. 2021

Vážení rodiče, školní psycholožka a kariérní poradkyně B. Rényi je i v době uzavření školy po předchozí domluvě Vám a Vašim dětem k dispozici prostřednictvím on-line nebo osobních setkání. Kontakt: blanka.renyi@gmail.com.

Důležitá informace pro žáky a zástupce žáků k pololetnímu hodnocení žáků - změna
13. 01. 2021

Výpis z vysvědčení nebudeme rozesílat přes systém Škola online, jak bylo původně avizováno.

Žáci plnící školní docházku prezenčním způsobem obdrží originál výpisu ve škole 28. 1. 2021 (1. a 2. ročník).

Žáci plnící školní docházku distančním způsobem a jejich zástupci uvidí nejpozději dne 28. 1. 2021 obsah hodnocení na vysvědčení prostřednictvím systému Škola online v oddíle Hodnocení/Výpisy hodnocení/Hodnocení žáka/studenta.

Obsah vysvědčení zde uvidíte v modrém sloupečku Uz (Uzavřené hodnocení). Zelené známky znamenají návrh hodnocení, červené známky znamenají potvrzené uzavřené hodnocení.

Originál výpisu z vysvědčení obdrží žáci po návratu do školy k prezenční výuce.

Toto sdělení bylo rozesláno i prostřednictvím systému Škola online.

Důležité informace pro žáky a rodiče k organizaci výuky v ZŠ, provozu ŠD a stravování od 4. 1. 2021
29. 12. 2020
Nabídka pracovní pozice
04. 11. 2020

Od ledna 2021 nabízíme pracovní místo v úklidu v budově MZŠ Zemědělská 29. Pracovní doba až 7 hodin denně (14.633,- Kč), práce v odpoledních hodinách, 25 dnů dovolené za rok, platové zařazení třída 2, stupeň 12. Možnost stravování ve ŠJ. Možná domluva i na kratší úvazek. Kontakt: 545428511 – kancelář, info@maskola.cz.

Sdělení školní psycholožky
04. 11. 2020

Vážení rodiče, školní psycholožka a kariérní poradkyně B. Rényi je Vám a Vašim dětem k dispozici i nadále. V případě zájmu o konzultaci ji kontaktujte na e-mailu: blanka.renyi@gmail.com.

Změny v dokumentech školy
02. 11. 2020

Sdělujeme, že na webu školy byly zveřejněny aktualizované dokumenty školy:

Školní řád - změny v souvislosti s přechodem na elektronickou žákovskou (odkaz na Školní řád)

ŠVP - doplnění o předmět SVS (odkaz na ŠVP)

Výroční zpráva zs školní rok 2019 - 2020 (odkaz na VZ)

Letáky pro žáky s tématikou COVID - 19
26. 10. 2020

Zde naleznete letáky pro žáky 1. a 2. stupně rozesílané z úrovně MŠMT k objasnění problematiky infekce COVID - 19.

 

Důležité odkazy.

Leták pro 1. stupeň.

Leták pro 2. stupeň.

Upřesňující informace k systému Škola online
23. 10. 2020

V minulých dnech obdrželi zákonní zástupci registrační piny pro zřízení uživatelských účtů žáků i rodičů. Vzhledem k tomu, že systém rozesílal piny formou hromadného e-mailu, došlo v četných případech k nedoručení uvedených pinů. Proto jsme již dříve zveřejnili informaci, že se lze individuálně obrátit na školu při řešení případných problémů s registrací a již jsme tak desítky požadavků uspokojili.

Důležité je si uvědomit, že klienti mají dva druhy účtů. Žákovský a rodičovský. Každý má jiné možnosti. Důrazně doporučuji zřídit účet i žákovský, i rodičovský.

Pokud máte ve škole více dětí, máte tolik přístupů, kolik máte dětí. Doporučuji následující řešení.

Jedno dítě, jeden žákovský účet, dva rodičovské účty (může být samozřejmě i jeden společný). 

Dvě děti, dva žákovské účty a dva rodičovské (nezřizovat čtyři rodičovské účty, pak je v tom zmatek). Jsme schopni, pokud tomu tak již není, každému rodičovskému účtu zpřístupnit  všechny děti, které na škole máte. Požadavky kdyžtak pište na info@maskola.cz, zatím se nám dařilo vše vyřizovat poměrně brzy.

K omlouvání absencí.

Nelze je omlouvat ze žákovského účtu. Takže pokud jste přes žákovské údaje zřídili rodičovský účet, nemůžete omlouvat. Pouze z účtu rodiče v odkazu Komunikace/Zprávy/Omluvenka.

Přeji hodně zdaru. V případě možných problémů pište, jsme tu od toho, abychom to vyřešili.

Miloš Hrůza, ředitel.

Návody pro práci s aplikací Škola online
22. 10. 2020
Ošetřovné
13. 10. 2020

V případě, že budete potřebovat spolupráci školy při vyřizování Ošetřovného, obracejte se na kancelář školy - novotna@maskola.cz, tel:545428511.

Do zprávy uveďte co požadujete, jméno dítěte a rodné číslo.

Řešení problémů s přihlášením do systému Škola Online
26. 09. 2020

Vsechny případné požadavky na slučování přístupů do systému a obecně problémy  s přihlášením,  případné nedoručeni přihlašovacích údajů zasílejte na adresy info@maskola.cz,  nebo dasek@maskola.cz. Vše budeme řešit co nejdříve. 

Informace o režimu nošení roušek ve škole
18. 09. 2020

Zde naleznete informace MŠMT ke změně režimu nošení ochranných prostředků ve školách.

V materiálu naleznete i odkazy na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR.

Upozornění na povinnost nosit roušky v budovách školy
10. 09. 2020

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nastala povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest v uzavřených prostorách.

Z toho vyplývá povinnost pro žáky nosit roušky ve všech společnývch prostorách školy ( chodby, toalety, výdejny stravy ....)

Zavedení elektronické žákovské knížky
02. 09. 2020

V tomto školním roce začínáme využívat v systému Škola Online možnost předávání informací o výsledcích a průběhu vzdělávání zákonným zástupcům prostřednictvím tzv. elektronické žákovské knížky.

Při přechodu na tento systém bude nutná součinnost zákonných zástupců. O jednotlivých potřebných krocích budete informování prostřenictvím žáků, kontaktního e-mailu, nebo webu školy. 

Z tohoto důvodu je nutno oznámit případné změny v e-mailových adresách prostřednictvím třídních učitelů, nebo na kontakt info@maskola.cz.

Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
26. 08. 2020
Změna ceny obědů pro školní rok 2020 - 2021
19. 08. 2020

Ceny obědů  pro tento školní rok v a .

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.

Nové znění Vnitřního řádu školní družiny
24. 02. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům účastníků zájmového vzdělávání, že na webu školy byl zveřejněn Vnitřní řád školní družiny v aktualizovaném znění platném od 1. 1. 2020.

Najdete jej v oddíle Školní družina.