Loading...
Dnes je pondělí 25.09.2023
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Nabídka pracovní pozice - vychovatelka ŠD (1/2 úvazek)
25. 09. 2023

Nabízíme pracovní pozici vychovatelka ve školní družině na 1/2 úvazku. Nástup možný ihned. Kontaktní osoba pro zájemce - Mgr. Anna Beránková - berankova@maskola.cz, 545 428 522, 734 330 177.

Digitální učebnice AJ pro 1. ročníky
25. 09. 2023

Vážení rodiče,

ZDE si můžete stáhnout návod, jak získat digitální kopii učebnice Super Minds!

Beseda se spisovatelkou Jarmilou Dědkovou
24. 09. 2023

Na naší škole proběhla beseda se známou spisovatelkou Jarmilou Dědkovou. Žákům prvního i druhého stupně popisovala, jak vzniká kniha, kde bere náměty a jak se k této činnosti dostala. Svým posluchačům představila svou poslední vydanou knihu "Přidej slunci paprsek".

Třídní schůzky
12. 09. 2023

V pondělí 18. 9. 2023 v 17 hod. proběhnou v jednotlivých třídách třídní schůzky s třídními učiteli.

Organizace zahájení školního roku
29. 08. 2023

pondělí 4. 9. 2023

1. ročník  - zahájení školního roku a přivítání prvňáčků proběhne na hřišti u buovy Zemědělská 29, v případě špatného počasí ve dvoraně budovy Zemědělská 29

2. -. 9. ročník - přítomnost ve škole do 9:40 hodin

Školní družina provoz do 16:00 hodin, ranní družina nebude, bude až od 2. 9. 2023

 

úterý 5. 9. 2023 

1. ročník - přítomnost ve škole do 9:40 hodin, TU si vyzvednou svoje žáky před budovou školy

2. ročník - přítomnost ve škole do 11:40 hodin

 

od středy 6. 9. 2023

1. - 9. ročník - výuka dle rozvrhu

6. ročník - Adaptační kurz

Informace školní jídelny pro 1. třídy
04. 07. 2023

Přihlašování a placení obědů na školní rok 2023/2024 bude probíhat v kanceláři školní jídelny ZŠ  Blažkova 9, Brno – Lesná (úřední hodiny dle prázdninového provozu na www.zsblazkova.cz). Stravné  na září bude placeno v hotovosti na místě (cena jednoho oběda dle kategorie

7-10 letí….. 36,-Kč x počet pracovních dní).Dále zakoupíte čip (115,-Kč, platí se v hotovosti na místě),  který dítě potřebuje ke stravování. Další informace ohledně placení obědů Vám budou sděleny osobně. Žáka ke stravování nelze přihlásit telefonicky ani emailem.

Organizace přijímání do školní družiny pro školní rok 2023 - 2024
25. 05. 2023

S ohledem na přípravu školního roku 2023/2024 zjišťujeme již nyní zájem o školní družinu v novém školním roce u žáků budoucího 2. – 5. ročníku.

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2023/2024 školní družinu, vyplňte závaznou přihlášku, kterou najdete ZDE.

Podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. 6. 2023 do kanceláře ZŘ A. Beránkové na budově Jugoslávská 126, vychovatelce ŠD nebo do schránky v mezidveří na budově Zemědělská 29.

Po tomto termínu nebudou přihlášky přijaty (týká se současných žáků).

Stanovený maximální počet dětí do školní družiny je 200.

Informace k přihlašování žáků do školní družiny, platné pro školní rok 2023/2024:

 1. K zájmovému vzdělávání ve školní družině jsou přijímáni pouze žáci 1. – 5. ročníku Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace
 2. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky podané zákonným zástupcem žáka.
 3. Zákonní zástupci žáků školy, kteří mají zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo v následujícím školním roce školní družinu, odevzdají ve stanoveném termínu a určeným způsobem vyplněnou přihlášku do školní družiny.
 4. Zákonný zástupce žáka podá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku pro následující školní rok nejpozději 14 dní před koncem školního vyučování (před 30. 6.) prostřednictvím vychovatelek školní družiny nebo ZŘ pro 1. stupeň.
 5. Zájemci o přihlášení dítěte budoucího 1. ročníku, které zahájí vzdělávání v základní škole od následujícího školního roku, podají přihlášku v posledním týdnu před zahájením školního vyučování v ZŠ (před 1. 9.). Uvedené termíny je nutno dodržet.
 6. Přihláška je ke staženína webových stránkách školy.
 7. V přihlášce stačí vyplnit pouze údaje v 1. části týkající se žáka a zákonných zástupců.
 8. Je nutno, aby byla přihláška podepsaná zástupcem žáka.
 9. O přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání rozhodne ředitel školy a zákonní zástupci o tom budou vyrozuměni prostřednictvím systému Škola OnLine.
 10. Pokud převýší počet všech přihlášek k zájmovému vzdělávání stanovený počet míst
  pro přijetí, budou až do naplnění všech volných míst v ŠD přednostně přijímáni žáci od nejnižších ročníků.
 11. Žáci přihlášení po stanoveném termínu a žáci, kteří nebyli z důvodu naplněnosti přijati do školní družiny, mohou být přijati do školní družiny následně pouze tehdy, nejsou - li naplněna všechna stanovená volná místa v odděleních ŠD.
 12. V průběhu již probíhajícího školního roku lze žáka dodatečně přihlásit k zájmovému vzdělávání, pouze pokud to umožňuje naplněnost oddělení školní družiny.
 13. V přihlášce nemusíte vyplnit údaje o oprávněných osobách, které mohou vyzvedávat dítě ze školní družiny a  také záznamy o odchodu dítěte ze školní družiny. Uvedené údaje se vyplní podle stavu na začátku daného školního roku.
Aktualizace aplikace ŠkolaOnline
27. 03. 2023

Upozorňujeme uživatele školního informačního systému ŠkolaOnline, že byla vydána nová, zásadní aktualizace mobilní aplikace pro Android a iOS.

Velmi doporučujeme aktualizaci nainstalovat vzhledem ke zvýšení kvality služby.

Odkaz pro Android

Odkaz pro iOS

Více o aktualizaci zde.

Výše školného ve školním roce 2022/2023
01. 06. 2022

Oznamujeme, že výše úplaty za vzdělávání v MŠ a ŠD se nemění.

MŠ - 450,- Kč, ŠD - 160,- Kč.