Loading...
Dnes je úterý 16.08.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Úřední dny kanceláře školy o prázdninách 2022
29. 06. 2022

Vždy od 8:00 do 12:00 hodin, středa:

13. 7. 2022

20. 7. 2022

3. 8. 2022

10. 8. 2022

24. 8. 2022

31. 8. 2022

V těchto dnech bude možno vyzvednout v kanceláři nepředaná vysvědčení.

30. 6.  2022 kancelář vysvědčení nevydává, předání v tento den zákonnému zástupci je nutno domluvit přímo s TU.

Informace školní jídelny pro rodiče odcházejících žáků
28. 06. 2022

Čip na obědy můžete vrátit v  kanceláři školní jídelny ZŠ  Blažkova 9, Brno – Lesná.

Úřední dny:

Čtvrtek 30.6.         7:30 – 12:00 hodin.

Pátek 1.7.             8:00 – 11:00 hodin.

Pondělí 4.7.         8:00 – 12:00 hodin.

Středa  13.7.         8:00 – 12:00 hod.

Za nepoškozený a funkční  čip bude vrácena záloha 85,-Kč (kartička se navrací).

Případný přeplatek za stravné bude vrácen na účet (popř. v hotovosti).

Hovorové hodiny a organizace ŠD v pondělí 13. 6. 2022
07. 06. 2022

V pondělí 13. 6. 2022 se budou v době 16:00 - 18:00 hod konat hovorové hodiny pro zákonné zástupce žáků s informacemi o prospěchu a chování žáků. Z tohoto důvodu bude v pondělí provoz ŠD do 16 hod.

Výše školného ve školním roce 2022/2023
01. 06. 2022

Oznamujeme, že výše úplaty za vzdělávání v MŠ a ŠD se nemění.

MŠ - 450,- Kč, ŠD - 160,- Kč. 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do MŠ - ukrajinské děti
26. 05. 2022

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Informace k zápisu ZDE/TYT

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - docx.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - pdf.

Žádosti lze stáhnout, vyplnit a vytisknout z předchozích odkazů, nebo lze tiskopis žádosti vyzvednout od 3. 6. 2022 ve vstupu do školní budovy Zemědělská 29.

Vyplněné žádosti lze odevzdat dne 13. 6. 2022 přímo v MŠ, včetně doložení dokladů uvedených v informaci k zápisu.

Upozorňujeme, že kapacita MŠ byla naplněna řádným zápisem dětí, občanů ČR.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do ZŠ - ukrajinské děti
23. 05. 2022

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Informace ZDE/TYT

Zápis proběhne 6. 6. 2022 od 8 do 14 hodin.

Žádost o přijetí do ZŠ ke stažení.

Žádost o odklad školní docházky ke stažení.

Vytištěné formuláře žádostí lze vyzvednout od 1. 6. 2022 ve vchodu školní budovy Zemědělská 29 na nástěnce.

V termínu zápisu lze podat žádost spolu s doklady o totožnosti dítěte (rodný list/pas), doklady o pobytu a dokladem o totožnosti zákonného zástupce v kanceláři školy Zemědělská 29.

Pomáháme druhým - Batůžkový projekt
06. 05. 2022

Díky velké účasti a podpoře všech žáků 1. stupně a jejich rodičů se nám podařilo v rámci Batůžkového projektu vybrat 78 plně zkompletovaných batůžků. Žáci 5. B, kteří měli projekt na starost, batůžky předali zástupci organizace Mary´s meals a batůžky již brzy poputují do Afriky, kde udělají radost tamějším dětem.

Obrázek z akce 1

Obrázek z akce 2

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do prvních tříd
25. 04. 2022

Seznam identifikátorů žádostí o přijetí, kterým bylo vyhověno naleznete zde.

Zveřejněním seznamu identifikátorů se považuje oznámení výsledků přijímacího řízení u přijatých žáků za splněné.

Zájemci o vyzvednutí originálu rozhodnutí o přijetí žáka k PŠD si mohou rozhodnutí vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v kanceláři školy.

Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá.

Také na odkaze Seznam přijatých elektronického systému zapisdozs.brno.cz byste měli nalézt seznam identifikátorů žádosti o přijetí, kterým bylo v přijímacím řízení vyhověno.

První místo v projektu
21. 04. 2022

Naše škola se již počtvrté zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, kdy žáci zpracovávají příběh pamětníka a na slavnostním večeru jej pak prezentují. Letos se dokumentaristkami staly žákyně 8.A, které vyprávěly životní příběh chartisty a katolického disidenta pana Malého. Náš tým se utkal s dalšími devíti týmy a umístil se na 1. místě. Jejich práci naleznete na stránkách Post bellum https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-ix-2021-2022/brno-ix/maly-radomir/ a video ze slavnostního večera na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=LOe5udBKptk

Čestný čin žáka 6. ročníku
28. 03. 2022

V pátek 25.3. nám udělal velkou radost Ondra z šestého ročníku, který ráno přinesl do kanceláře nalezenou peněženku s bezmála devítitisícovou hotovostí, platebními kartami a doklady. Peněženku jsme předali MP, která kontaktovala majitele.  Ondra ukázal, že stále mezi námi jsou čestní lidé. Jeho dobrý čin byl uveřejněn na stránkách MP i v denících:

https://www.mpb.cz/cs/media/tiskove-zpravy/prehled-udalosti-ze-dne-26-brezna-2022.html

https://brnenska.drbna.cz/krimi/23880-brno-tleska-poctivemu-sestakovi-odevzdal-ztracenou-a-tisicovkami-napechovanou-penezenku.html

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/sestak-z-brna-nasel-na-ulici-penezenku-s-osmi-tisici-vratil-ji-v-reditelne-20220.html

Nabídka semináře pro rodiče dětí nastupujících do MŠ
22. 03. 2022
Projekt  MAP II Brno nabízí online setkání rodičů budoucích klientů MŠ s odborníkem pro oblast předškolního vzdělávání s názvem  PŘIPRAVENOST DÍTĚTE NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Určeno pro rodiče dětí, které budou nastupovat do předškolního vzdělávání.
Termín: 18. 5. 2022 od 17 do 19 hodin.
Zápis do prvních ročníků ZŠ - 2022
24. 02. 2022

Informace k zápisu do 1. tříd byly zveřejněny v odkaze Zápis do prvních tříd.

Žáci naší školy pomáhají
04. 01. 2022

Ve dnech 4. - 6. 1. se žáci 9. ročníku zapojí do Tříkrálové sbírky. Výtěžek z této sbírky poputuje do  Charity Brno.

 

20.12. připravili žáci 5.C pod vedením E. Adámkové vánoční nadílku v útulku MP Brno. Děti upekly opuštěným pejskům psí sušenky, donesly granule, deky, hračky a další potřebné věci. 

Informace pro rodiče nově nastupujících žáků k registraci do systému Škola OnLine
01. 09. 2021

Zde naleznete odkaz na uživatelskou příručku, ve které naleznete veškeré postupy k registraci a zřízení žákovského i rodičovského přístupu - účtu v aplikaci Škola OnLine.

Rodiče nově nastupujících žáků obdrží do své e-mailové schránky registrační PIN pro zákonné zástupce i pro žáky. Dle výše uvedené příručky je nutno provést registraci do systému a založit uživatelský účet žáka i zákonného zástupce. 

Rodiče nově nastupujících žáků, kteří již mají rodičovský účet zřízen v souvislosti s docházkou sourozence, nemusejí nový účet zakládat a provádět další registraci. 

Nového žáka lze přiřadit k již existujícímu rodičovskému účtu. O přiřazení žáka je nutno požádat formou e-mailu příslušnou zástupkyni ředitele. 

Žákovský účet u nově nastupujících žáků je nutno vytvořit v každém případě!

Zdůrazňujeme nutnost vytvoření přístupů do systému Škola OnLine, jelikož veškerá komunikace se zástupci žáků, zadávání úkolů i klasifikace probíhá prostřednictvím tohoto systému.

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021
11. 06. 2021

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně výše úplaty za předškolní vzdělávání.

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k  docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2020 činí 450,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. Spolu s tím se mění výše dalších odvozených plateb - viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole


 

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.