Loading...
Dnes je středa 29.05.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Kancelář školy 22. 5. 2024 mimo provoz.
22. 05. 2024

Dne 22. 5. 2024 bude kancelář školy mimo provoz.

Organizace provozu školy v době voleb do Evropského parlamentu
20. 05. 2024

Informujeme, že v pátek 7. 6. 2024 bude pro všechny žáky vyučování na 1. i 2. stupni pouze do 11:40 hodin (4 vyučovací hodiny).

V tento den proběhne pouze ranní školní družina, odpolední školní družina nebude.

Žáci, kteří nebudou mít na 7. 6. 2024 odhlášený oběd, dostanou obědový balíček. Pokud nemáte o obědový balíček zájem, je nutno oběd odhlásit do 5. 6. 2024 v systému Strava.

Nabídka pracovního místa - učitel / učitelka
09. 05. 2024

Od začátku školního roku 2024/2025 hledáme učitele českého jazyka na celý úvazek pro výuku na druhém stupni ZŠ. Ideální aprobace ČJ - D, není však podmínkou.

Nabídky zasílejte na kontakt: trnkova@maskola.cz, nebo kontaktujte přímo na tel: 734330200, nebo 545428513 - ZŘ pro 2. stupeň ZŠ.

Informace k přihlašování a přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2024/2025
06. 05. 2024
 1. Zájmové vzdělávání je poskytováno žákům 1. – 4. ročníku Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace.
 2. O přijetí účastníka do školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky podané zákonným zástupcem žáka.
 3. Přihláška je ke staženína webových stránkách školy – www.maskola.cz.
 4. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Výše úplaty za zájmové vzdělávání byla stanovena zřizovatelem od 1. 9. 2024 na 500,- Kč za měsíc.
 5. Zákonní zástupci žáků školy, kteří mají zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo ve školním roce 2024/2025 školní družinu, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku v termínu 9. 5. – 24. 5. 2024 prostřednictvím vychovatelek školní družiny, ZŘ pro 1. stupeň. Přihlášku lze zaslat také datovou schránkou, nebo odevzdat v kanceláři školy. Uvedený termín je nutno dodržet.
 6. Zájemci o přihlášení dítěte, které zahájí vzdělávání v základní škole od následujícího školního roku 2024/2025, podají přihlášku v posledním týdnu před zahájením školního vyučování v ZŠ (před 1. 9.). Uvedený termín je nutno dodržet.
 7. Je nutno, aby přihláška byla podepsaná zástupcem žáka.
 8. O přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání rozhodne ředitel školní družiny – ředitel školy.
 9. Pokud převýší počet všech přihlášek k zájmovému vzdělávání stanovený počet volných míst pro přijetí, budou až do naplnění všech volných míst v ŠD přednostně přijímáni žáci od nejnižších ročníků.
 10. Při dalším rozhodování bude rozhodující věk dítěte, upřednostněni budou uchazeči nižšího věku.
 11. Žáci přihlášení po stanoveném termínu a žáci, kteří nebyli z důvodu naplněnosti přijati do školní družiny, mohou být přijati do školní družiny dodatečně pouze tehdy, nebudou-li naplněna všechna stanovená volná místa ve ŠD.
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do prvního ročníku ZŠ
26. 04. 2024
Vážení zákonní zástupci, dnes byly na stránkách zapisdozs.brno.cz a na stránkách školy www.maskola.cz zveřejněny výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025.
 
Výsledky přijímacího řízení se v souladu se Správním řádem zveřejňují následujícím způsobem:
1. seznam identifikátorů žádostí, kterým bylo vyhověno, se zveřejní v systému elektronického zápisu do ZŠ města Brna a na webu školy, rozhodnutí se nerozesílá
2. rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána žadatelům poštou.
 
Pokud naleznete v seznamu zveřejněných identifikátorů číslo vašeho identifikátoru žádosti, znamená to, že vaší žádosti o přijetí bylo vyhověno - 65 přijatých. Rozhodnutí o přijetí si v případě zájmu můžete vyzvednout po domluvě v kanceláři školy.
 
Pokud v seznamu zveřejněných identifikátorů číslo vašeho identifikátoru žádosti není, žádosti o přijetí vyhověno nebylo. 
 
Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace
Mgr. Miloš Hrůza, ředitel
 
Změna výše úplaty za vzdělávání
16. 04. 2024
 
Rada městské části Brno–sever usnesením své 9/48. schůze, konané dne 27.03.2024, 
 
stanovila  
 
- úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ve výši 1.000 Kč za měsíc jednotně pro všechny
mateřské školy, včetně mateřských škol, které jsou součástí základních škol, zřízené statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-sever, 
 
- úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025 ve výši 500 Kč za měsíc jednotně
pro všechny základní školy zřizované statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever.
Naši žáci pomáhají druhým
04. 04. 2024

V úterý 19. 3. 2024 proběhly na škole Velikonoční dílničky, které pořádal Klub rodičů při MZŠ. Součástí byl i jarmark výrobků žáků 1. i 2. stupně. Žáci společně s vyučujícími a vychovatelkami vyrobili dekorace a různé předměty s jarní tématikou, které za symbolickou cenu nabízeli. Kupující rodiče, děti i přátelé školy si odnášeli domů velikonoční věnce, keramické předměty, ozdoby, přáníčka a mnoho dalších krásných výrobků. Výtěžek jarmarku 22 353,- Kč věnovali žáci dle svého výběru na dobročinné účely – Sbírka Dobrý Anděl, Záchranná stanice Makov, UNICEF Dětský fond Organizace spojených národů – terapeutické mléko, Spolek pro opuštěná zvířata Brno. Všem zúčastněným moc děkujeme za podporu při této akci.
 

Informace z jídelny ZŠ Blažkova
04. 04. 2024

Vážení rodiče našich strávníků,

náš dodavatel čipů ukončil výrobu stávajících čipů a od srpna 2024 budou k zakoupení pouze čipy nové. Čip bude stát 121,- Kč a po zakoupení se stane vaším majetkem. Bude tedy nevratný. Stávající čipy budou fungovat nadále bez omezení do konce školní docházky vašeho dítěte. Zakoupit tento čip (115,- Kč) je možné do konce června 2024. Záruka všech čipů bude 2 roky. Poslední den, kdy bude možnost vrátit čip a dostat zpět zálohu 85,- Kč, bude pondělí 8. 7. 2024. Po tomto datu už nebude možné přijmout starý typ čipu a vyplatit za něj zálohu. Zároveň nebude možné tento den prodat čip nový. Ten bude v prodeji až od pondělí 19. 8. 2024. Vedoucí ŠJ ZŠ Blažkova