Loading...
Dnes je neděle 29.05.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Oznámení o konání zvláštního zápisu do MŠ - ukrajinské děti
26. 05. 2022

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Informace k zápisu ZDE/TYT

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - docx.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - pdf.

Žádosti lze stáhnout, vyplnit a vytisknout z předchozích odkazů, nebo lze tiskopis žádosti vyzvednout od 3. 6. 2022 ve vstupu do školní budovy Zemědělská 29.

Vyplněné žádosti lze odevzdat dne 13. 6. 2022 přímo v MŠ, včetně doložení dokladů uvedených v informaci k zápisu.

Upozorňujeme, že kapacita MŠ byla naplněna řádným zápisem dětí, občanů ČR.

Kurz přežití
24. 05. 2022

Žáci 8.C v pořádku dorazili do tábora. Sice trochu mokří, ale stále dobře naladění. Všichni jsou v pořádku.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do ZŠ
23. 05. 2022

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

ZDE/TYT

Zrušení Sborečku
19. 05. 2022

23., 30. 5. a 13.6. neproběhne Sboreček.

Pomáháme druhým - Batůžkový projekt
06. 05. 2022

Díky velké účasti a podpoře všech žáků 1. stupně a jejich rodičů se nám podařilo v rámci Batůžkového projektu vybrat 78 plně zkompletovaných batůžků. Žáci 5. B, kteří měli projekt na starost, batůžky předali zástupci organizace Mary´s meals a batůžky již brzy poputují do Afriky, kde udělají radost tamějším dětem.

Obrázek z akce 1

Obrázek z akce 2

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do prvních tříd
25. 04. 2022

Seznam identifikátorů žádostí o přijetí, kterým bylo vyhověno naleznete zde.

Zveřejněním seznamu identifikátorů se považuje oznámení výsledků přijímacího řízení u přijatých žáků za splněné.

Zájemci o vyzvednutí originálu rozhodnutí o přijetí žáka k PŠD si mohou rozhodnutí vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v kanceláři školy.

Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá.

Také na odkaze Seznam přijatých elektronického systému zapisdozs.brno.cz byste měli nalézt seznam identifikátorů žádosti o přijetí, kterým bylo v přijímacím řízení vyhověno.

Den Země, projekt.den - VODA
22. 04. 2022

Žáci a zaměstnanci prvního stupně MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 mohli po dlouhé covidové odmlce 22. dubna opět společně oslavit Den Země.

Žáci měli za úkol seznámit se s koloběhem vody v přírodě. Zabývali se také otázkami ochrany vodních zdrojů.

Vše probíhalo hravou a zábavnou formou na hřišti školy. U stanoviště „Koloběh vody na vlastní kůži“ málokdo zůstal suchý. Vědomosti si žáci rozšířili i naučnými videi a nové informace si na závěr zopakovali vyplněním pracovního listu.

I přes menší nepřízeň počasí jsme si všichni tento den užili a těšíme se na příště.

První místo v projektu
21. 04. 2022

Naše škola se již počtvrté zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, kdy žáci zpracovávají příběh pamětníka a na slavnostním večeru jej pak prezentují. Letos se dokumentaristkami staly žákyně 8.A, které vyprávěly životní příběh chartisty a katolického disidenta pana Malého. Náš tým se utkal s dalšími devíti týmy a umístil se na 1. místě. Jejich práci naleznete na stránkách Post bellum https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-ix-2021-2022/brno-ix/maly-radomir/ a video ze slavnostního večera na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=LOe5udBKptk

Zrušení třídních schůzek třídy 4.A
11. 04. 2022

Třídní schůzky třídy 4.A se v pondělí 11. 4. 2022nebudou konat z důvodu nemoci třídní učitelky. Proběhnou  v náhradním termínu - středa 20. 4. 2022 v 17 hod.

Třídní schůzky ZŠ
06. 04. 2022

V pondělí 11. 4. 2022 v 17:00 hodin proběhnou třídní schůzky jednotlivých tříd.

Schůzky proběhnou tradičním způsobem, tedy za účasti zákonných zástupců přímo ve třídách.

Čestný čin žáka 6. ročníku
28. 03. 2022

V pátek 25.3. nám udělal velkou radost Ondra z šestého ročníku, který ráno přinesl do kanceláře nalezenou peněženku s bezmála devítitisícovou hotovostí, platebními kartami a doklady. Peněženku jsme předali MP, která kontaktovala majitele.  Ondra ukázal, že stále mezi námi jsou čestní lidé. Jeho dobrý čin byl uveřejněn na stránkách MP i v denících:

https://www.mpb.cz/cs/media/tiskove-zpravy/prehled-udalosti-ze-dne-26-brezna-2022.html

https://brnenska.drbna.cz/krimi/23880-brno-tleska-poctivemu-sestakovi-odevzdal-ztracenou-a-tisicovkami-napechovanou-penezenku.html

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/sestak-z-brna-nasel-na-ulici-penezenku-s-osmi-tisici-vratil-ji-v-reditelne-20220.html

Nabídka semináře pro rodiče dětí nastupujících do MŠ
22. 03. 2022
Projekt  MAP II Brno nabízí online setkání rodičů budoucích klientů MŠ s odborníkem pro oblast předškolního vzdělávání s názvem  PŘIPRAVENOST DÍTĚTE NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Určeno pro rodiče dětí, které budou nastupovat do předškolního vzdělávání.
Termín: 18. 5. 2022 od 17 do 19 hodin.
Zápis do prvních ročníků ZŠ - 2022
24. 02. 2022

Informace k zápisu do 1. tříd byly zveřejněny v odkaze Zápis do prvních tříd.

Změny vyučujících na 2.st. od 1.2.
31. 01. 2022

Od 1.2. dochází na 2.st. ke změnám vyučujících:

Matematika 8.A - K. Killianová

Přírodopis 6.A, 7.B, 8.C, 9.B - M. Kutý

Tělesná výchova 7.A hoši, 7.B dívky - L. Loosová

Tělesná výchova 6.BC dívky - T. Kvasničková

Tělesná výchova 9.A hoši (páteční hodina) - P. Malý

Třídní učitel 8.C - M. Pavliš

Asistentka pedagoga 6.B - T. Kvasničková

Žáci naší školy pomáhají
04. 01. 2022

Ve dnech 4. - 6. 1. se žáci 9. ročníku zapojí do Tříkrálové sbírky. Výtěžek z této sbírky poputuje do  Charity Brno.

 

20.12. připravili žáci 5.C pod vedením E. Adámkové vánoční nadílku v útulku MP Brno. Děti upekly opuštěným pejskům psí sušenky, donesly granule, deky, hračky a další potřebné věci. 

Informace pro rodiče nově nastupujících žáků k registraci do systému Škola OnLine
01. 09. 2021

Zde naleznete odkaz na uživatelskou příručku, ve které naleznete veškeré postupy k registraci a zřízení žákovského i rodičovského přístupu - účtu v aplikaci Škola OnLine.

Rodiče nově nastupujících žáků obdrží do své e-mailové schránky registrační PIN pro zákonné zástupce i pro žáky. Dle výše uvedené příručky je nutno provést registraci do systému a založit uživatelský účet žáka i zákonného zástupce. 

Rodiče nově nastupujících žáků, kteří již mají rodičovský účet zřízen v souvislosti s docházkou sourozence, nemusejí nový účet zakládat a provádět další registraci. 

Nového žáka lze přiřadit k již existujícímu rodičovskému účtu. O přiřazení žáka je nutno požádat formou e-mailu příslušnou zástupkyni ředitele. 

Žákovský účet u nově nastupujících žáků je nutno vytvořit v každém případě!

Zdůrazňujeme nutnost vytvoření přístupů do systému Škola OnLine, jelikož veškerá komunikace se zástupci žáků, zadávání úkolů i klasifikace probíhá prostřednictvím tohoto systému.

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021
11. 06. 2021

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně výše úplaty za předškolní vzdělávání.

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k  docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2020 činí 450,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. Spolu s tím se mění výše dalších odvozených plateb - viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole


 

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.