Loading...
Dnes je neděle 01.08.2021
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Úřední dny
14. 07. 2021

Úřední hodiny o prázdninách - vždy 8 - 12 hodin.

7.7.

14.7.

28.7.

4.8.

18.8.

25.8.

Personální změny ve vedení školy
30. 06. 2021

Od 1. 8. 2021 bude na pozici zástupkyně pro 2. stupeň ZŠ působit paní Mgr. Barbora Trnková.

Paní Mgr. Ireně Šalamounové děkuji za její dlouholetou práci pro školu v této vedoucí pozici.

Od 1. 8. 2021 bude na pozici zástupkyně pro MŠ působit paní Bc. Lucie Šnoblová.

Paní Haně Nekužové děkuji za její dlouholetou práci pro školu v této vedoucí pozici.

Miloš Hrůza, ředitel školy

Výsledky voleb do školské rady
29. 06. 2021

Do školské rady byli dne 24. 6. 2021 zvoleni:

Ing. Pavel Boleslav – za zákonné zástupce

Mgr. Barbora Trnková – za pedagogy školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.
25. 06. 2021

Vážení rodiče, vítáme Vaše děti i Vás do školy.

Školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021. V tento den proběhne slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků ve škole. Podrobnější informace o organizaci tohoto dne a dnů následujících najdete na našich webových stránkách koncem měsíce srpna.

1. září proběhne i setkání s paní učitelkou třídní, která vám sdělí důležité informace na počátku školního roku.

Rozdělení dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 najdete na našich webových stránkách v měsíci srpnu.

Třídní učitelky v 1. třídách budou Mgr. Zdenka Antlová, Mgr. Věra Pašová a Mgr. Michaela Sušková.

Pomůcky, které můžete pořídit před nástupem do 1. třídy naleznete zde.

Začátek školní práce dítěti ulehčíte, když:

- budete již teď na něm vyžadovat jasnou a správnou výslovnost
- povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádek
- budete vyžadovat, aby reagovalo ihned na vhodně daný pokyn a důsledně sledovat, jak je plní
- soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi
- zvyknete je na to, aby dohrálo započatou hru, dokončovalo započatou práci
- navyknete jej, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
- povedete je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, po obědě své nádobí a příbor
- naučíte je pozdravit, poprosit, poděkovat
- povedete je k tomu, aby při hře, procházkách si všímalo zvířat, květin a všech změn kolem sebe
- navyknete je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, chodilo spát / spánek 10 hod /

Dovednosti, které by měl předškolák zvládnout:
Rychle obouvat, zouvat boty. Oblékat, svlékat a skládat věci. Na záda navléknout aktovku. Dodržovat osobní hygienu. Znát adresu bydliště. Přecházet opatrně ulici.
 

Upozornění školní jídelny
16. 06. 2021

Z důvodu pololetní uzávěrky lze odhlašovat / přihlašovat stravu pouze do pátku 25. 6. 2021 do 12 hodin. V případě nemoci dítěte bude oběd vydán do jídlonosiče.

Ve středu 30. 6. 2021 bude žákům, kteří budou mít v tento den nahlášený oběd, vydán obědový balíček.

Informace pro rodiče odcházejících žáků:

Případný přeplatek za stravné bude vrácen na účet. Čip na obědy můžete vrátit v kanceláři školní jídelny ZŠ Blažkova 9, Brno - Lesná v těchto dnech:

Středa 30. 6. 7:30 - 12:00 hod

Čtvrtek 1. 7. 2021  8:00 - 11:00 hod

Středa 7. 7.  8:00 - 12:00 hod

Za nepoškozený a funkční čip bude vrácena záloha 85,- Kč. Kartička se nevrací.

Organizace ŠD ve středu 30. 6. 2021
16. 06. 2021

Oznamujeme, že z organizačních důvodů bude provoz školní družiny ve středu 30. 6. 2021 do 15:00 hod. Po vydání vysvědčení si žáky, kteří půjdou do ŠD 30. 6. 2021, převezmou vychovatelky. Všechna oddělení budou v tento den na budově Jugoslávská.

Zrušení konzultačních hodin dne 14.6.
11. 06. 2021

Sdělujeme rodičům a žákům, že z důvodu konaní pedagogické rady neproběhnou v pondělí 14.6. konzultační hodiny.

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021
11. 06. 2021

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně výše úplaty za předškolní vzdělávání.

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k  docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2020 činí 450,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. Spolu s tím se mění výše dalších odvozených plateb - viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole


 

Organizační změny ve složení tříd druhého stupně ZŠ
08. 06. 2021

Vzhledem k vývoji počtu žáků v jednotlivých ročnících nastala nutnost provést ve školním roce 2021/2022 organizační změny ve složení a počtu tříd druhého stupně ZŠ.

V šestém ročníku otevřeme v souvislosti s vysokými počty žáků přecházejících z pátého ročníku tři třídy.

V důsledku toho a také vzhledem k omezenému počtu kmenových učeben jsme nuceni snížit počet tříd v ostatních ročnících.

Od příštího školního roku proto budou ze současných tří sedmých tříd vytvořeny dvě třídy budoucího osmého ročníku.

Žáci i zákonní zástupci žáků sedmých tříd byli o změně podrobně informováni prostřednictvím informačního systému ŠkolaOnline.

 

Závěrečné třídní schůzky
25. 05. 2021

 V týdnu od 14. 6. 2021 proběhnou online třídní schůzky. K tomuto datu bude také v systému Škola Online zveřejněn návrh hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2020/2021. O přesné organizaci budou zákonní zástupci informováni třídními učiteli.

Informace k organizaci výuky od 24. 5. 2021
19. 05. 2021

Zde naleznete informaci MŠMT k provozu škol od 24. 5. 2021. 

Výuky se budou účastnit již všichni žáci bez rotací. Testování proběhne pouze jednou týdně, v pondělí, nebo v první den přítomnosti žáka ve škole.

Opatření ohledně nošení ochrany dýchacích cest platí i nadále. Více v informaci z MŠMT.

Volby do školské rady základní školy
19. 05. 2021

Ředitel Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace vyhlašuje dne 19. 5. 2021 volby do školské rady.

Je volen jeden zástupce zákonných zástupců žáků školy jako člen školské rady. Termín konání voleb pro zákonné zástupce žáků je stanoven na 24. 6. 2021, 16:00 – 17:00 hodin v budově Zemědělská 29.

Podrobnou informaci k průběhu a organizaci voleb naleznete zde a byla rozeslána přes systém Škola online všem zákonným zástupcům žáků školy.

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022
13. 05. 2021
Informace k organizaci výuky od 17. 5. 2021
12. 05. 2021

Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021 vydané MŠMT naleznete zde.

Od pondělí 17. 5. 2021 se mohou prezenční výuky ve škole účastnit všichni žáci I. st. ZŠ bez rotací. Výuka proběhne již dle řádného rozvrhu beze změn.

Provoz ŠD bude v normálním režimu v původních odděleních, včetně ranní družiny.

Žáci druhého stupně pokračují v rotačním způsobu vzdělávání.

Nadále platí všechna ustanovení, týkající se testování žáků a nošení ochrany dýchacích cest v budovách školy, zveřejněná v předchozích informacích.

Informace pro rodiče dětí MŠ
06. 05. 2021

Na základě ustanovení mimořádného opatření MZČR se mohou od pondělí 10. 5. 2021 účastnit vzdělávání v MŠ všechny děti bez testovani. 

Změna školního řádu platná od 1. 5. 2021
26. 04. 2021
Informace OŠM MMB
09. 04. 2021

Na základě telefonické komunikace s MŠMT sdělujeme:

Testování dětí a žáků musí probíhat ve školách. Rodiče mohou provést test u dítěte/žáka sami, ale pouze v prostorách školy.

Jinou možností je dát dítě/žáka otestovat ve zdravotnickém zařízení a škole doložit potvrzení o výsledku testu.

 

Dopis ředitele školy k opatřením ve škole platným od 12. 4. 2021
09. 04. 2021

Zde naleznete dopis ředitele školy určený zákonným zástupcům žáků k tématu mimořádných opatření ve škole.

Sdělení školní psycholožky
08. 04. 2021

Vážení rodiče,

od 12.4. je Vám a Vašim dětem k dispozici k osobním konzultacím vždy v pondělí a úterý mezi 8.00- 15.00 školní psycholožka a kariérní poradkyně B. Rényi. 

Můžete ji kontaktovat na e-mailu blanka.renyi@gmail.com. On-line konzultace budou probíhat i nadále během celého týdne.

Důležité - Informace k organizaci střídavé výuky na prvním stupni ZŠ od 12. 4. 2021
08. 04. 2021

Zde naleznete dokument popisující organizaci střídavé výuky na prvním stupni MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29, p.o. od pondělí 12. 4. 2021.

Velikonoční setkání sedmáků (Vaření)
25. 03. 2021

 

V úterý 30.3. v 17 hod. se mohou žáci sedmých tříd připojit na online „Velikonoční besídku“, kde si zasoutěžíme, popovídáme o zvycích a tradicích a ukážeme si svoje výrobky nejen z kuchyně. Informace najdete ve škole online.

Informace k zápisu do MŠ
15. 03. 2021

Na webu školy i na stránkách elektronického zápisu do MŠ města Brna jsme aktualizovali informaci k organizaci zápisu do MŠ Zemědělská 29.

Informace MŠMT k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky
15. 03. 2021
Workshop povolání
04. 03. 2021

Vážení rodiče/milé děti,

děkujeme všem za odeslání rezervací jednotlivých besed na Workshop povolání, který na naší škole proběhne v období od 8. do19.3. 2021.

Třídní učitelé vám nyní do konce tohoto týdne rozešlou veškeré informace k workshopu tak, aby se děti mohly od pondělka bez problémů vybraných besed zúčastňovat.

V případě dalších dotazů či nejasností kontaktujte prosím B. Rényi na blanka.renyi@gmail.com.

Informace k zápisu k povinné školní docházce v roce 2021
02. 03. 2021

V oddíle Zápis do 1. tříd naleznete aktualizované informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce v roce 2021.

Přihlášky k prázdninovému provozu v MŠ
01. 03. 2021

Oznamujeme, že přihlášky k prázdninovému provozu v MŠ pro rok 2021 budeme vydávat a přijímat po dobu uzavření MŠ vždy ve středu od 14:00 do 16:00 hodin.

Provoz kanceláře po dobu uzavření školy
01. 03. 2021

Provoz kanceláře pro veřejnost byl po dobu uzavření školy stanoven na pondělí a středu vždy od 9:00 hodin do 12:00 hodin.

Doplnění školního řádu o část týkající se pravidel distanční výuky
09. 02. 2021

Doplnili jsme do školního řádu část týkající se pravidel distanční výuky. Změny byly projednány na pedagogické radě dne 8. 2. 2021 a odsouhlaseny Školskou radou také 8. 2. 2021. Nové znění školního řádu je platné od 9. 2. 2021.

Školní řád najdete na webu školy pod tímto odkazem.

Důležité upozornění ohledně domácích úkolů ve Škole online
08. 02. 2021

V souvislosti se zadáváním a plněním úkolů přes systém Škola online mám pro žáky i rodiče důležité upozornění.

Při plnění a kontrole úkolů používejte vždy prostředí webového prohlížeče (vstupujte do systému přes Edge, Google Chrome, Safari apod) Zde uvidíte zadání úkolů včetně příloh a vypracování úkolů umožní i přikládání příloh, pokud vyučující tuto možnost zvolí. Vypracování úkolů lze provést pouze v žákovském účtu, stejně jako omlouvat lze pouze z účtu rodičovského. Z toho vyplývá potřeba mít zřízeny účty oba.

Školu online lze plně využívat a ovládat také ze smartphonu, nebo tabletu, ale pouze přes prohlížeč.

Mobilní aplikace není pro kontrolu a zpracování úkolů plně funkční.

Adresa webu pro přihlášení je www.skolaonline.cz.

Sjednocení prostředí pro online výuku
15. 01. 2021

Od pondělí 18. 1. 2021 sjednocujeme prostředí pro online výuku. Všechny třídy, včetně druhého stupně budou využívat pouze prostředí ZOOM. Všichni žáci druhého stupně ZŠ obdrží přes systém Škola online úkol, jehož přílohou bude rozvrh třídy, obsahující odkazy (přístupy) do jednotlivých online hodin. Rozvrhy jsou ve formátu pdf a stačí pouze otevřít odkaz, který je skryt za zkratkami jednotlivých předmětů, případně za jmény vyučujících Aj. Doporučujeme dokument s rozvrhem uložit do počítače, tabletu, mobilu atd., aby byl jednoduše dostupný. Otevřením odkazu se spustí webový prohlížeč a automaticky se připojíte do konference příslušného vyučujícího.

Sdělení školní psycholožky
14. 01. 2021

Vážení rodiče, školní psycholožka a kariérní poradkyně B. Rényi je i v době uzavření školy po předchozí domluvě Vám a Vašim dětem k dispozici prostřednictvím on-line nebo osobních setkání. Kontakt: blanka.renyi@gmail.com.

Důležitá informace pro žáky a zástupce žáků k pololetnímu hodnocení žáků - změna
13. 01. 2021

Výpis z vysvědčení nebudeme rozesílat přes systém Škola online, jak bylo původně avizováno.

Žáci plnící školní docházku prezenčním způsobem obdrží originál výpisu ve škole 28. 1. 2021 (1. a 2. ročník).

Žáci plnící školní docházku distančním způsobem a jejich zástupci uvidí nejpozději dne 28. 1. 2021 obsah hodnocení na vysvědčení prostřednictvím systému Škola online v oddíle Hodnocení/Výpisy hodnocení/Hodnocení žáka/studenta.

Obsah vysvědčení zde uvidíte v modrém sloupečku Uz (Uzavřené hodnocení). Zelené známky znamenají návrh hodnocení, červené známky znamenají potvrzené uzavřené hodnocení.

Originál výpisu z vysvědčení obdrží žáci po návratu do školy k prezenční výuce.

Toto sdělení bylo rozesláno i prostřednictvím systému Škola online.

Důležité informace pro žáky a rodiče k organizaci výuky v ZŠ, provozu ŠD a stravování od 4. 1. 2021
29. 12. 2020
Sdělení školní psycholožky
04. 11. 2020

Vážení rodiče, školní psycholožka a kariérní poradkyně B. Rényi je Vám a Vašim dětem k dispozici i nadále. V případě zájmu o konzultaci ji kontaktujte na e-mailu: blanka.renyi@gmail.com.

Změny v dokumentech školy
02. 11. 2020

Sdělujeme, že na webu školy byly zveřejněny aktualizované dokumenty školy:

Školní řád - změny v souvislosti s přechodem na elektronickou žákovskou (odkaz na Školní řád)

ŠVP - doplnění o předmět SVS (odkaz na ŠVP)

Výroční zpráva zs školní rok 2019 - 2020 (odkaz na VZ)

Letáky pro žáky s tématikou COVID - 19
26. 10. 2020

Zde naleznete letáky pro žáky 1. a 2. stupně rozesílané z úrovně MŠMT k objasnění problematiky infekce COVID - 19.

 

Důležité odkazy.

Leták pro 1. stupeň.

Leták pro 2. stupeň.

Upřesňující informace k systému Škola online
23. 10. 2020

V minulých dnech obdrželi zákonní zástupci registrační piny pro zřízení uživatelských účtů žáků i rodičů. Vzhledem k tomu, že systém rozesílal piny formou hromadného e-mailu, došlo v četných případech k nedoručení uvedených pinů. Proto jsme již dříve zveřejnili informaci, že se lze individuálně obrátit na školu při řešení případných problémů s registrací a již jsme tak desítky požadavků uspokojili.

Důležité je si uvědomit, že klienti mají dva druhy účtů. Žákovský a rodičovský. Každý má jiné možnosti. Důrazně doporučuji zřídit účet i žákovský, i rodičovský.

Pokud máte ve škole více dětí, máte tolik přístupů, kolik máte dětí. Doporučuji následující řešení.

Jedno dítě, jeden žákovský účet, dva rodičovské účty (může být samozřejmě i jeden společný). 

Dvě děti, dva žákovské účty a dva rodičovské (nezřizovat čtyři rodičovské účty, pak je v tom zmatek). Jsme schopni, pokud tomu tak již není, každému rodičovskému účtu zpřístupnit  všechny děti, které na škole máte. Požadavky kdyžtak pište na info@maskola.cz, zatím se nám dařilo vše vyřizovat poměrně brzy.

K omlouvání absencí.

Nelze je omlouvat ze žákovského účtu. Takže pokud jste přes žákovské údaje zřídili rodičovský účet, nemůžete omlouvat. Pouze z účtu rodiče v odkazu Komunikace/Zprávy/Omluvenka.

Přeji hodně zdaru. V případě možných problémů pište, jsme tu od toho, abychom to vyřešili.

Miloš Hrůza, ředitel.

Návody pro práci s aplikací Škola online
22. 10. 2020
Ošetřovné
13. 10. 2020

V případě, že budete potřebovat spolupráci školy při vyřizování Ošetřovného, obracejte se na kancelář školy - novotna@maskola.cz, tel:545428511.

Do zprávy uveďte co požadujete, jméno dítěte a rodné číslo.

Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
26. 08. 2020
Změna ceny obědů pro školní rok 2020 - 2021
19. 08. 2020

Ceny obědů  pro tento školní rok v a .

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.

Nové znění Vnitřního řádu školní družiny
24. 02. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům účastníků zájmového vzdělávání, že na webu školy byl zveřejněn Vnitřní řád školní družiny v aktualizovaném znění platném od 1. 1. 2020.

Najdete jej v oddíle Školní družina.