Loading...
Dnes je neděle 23.06.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Organizace vyučování na 1. st. ZŠ a ŠD od 24. 6. do 28. 6. 2024
21. 06. 2024

1. stupeň ZŠ

Pondělí – úterý - třídnické práce dle rozvrhu třídy

středa – čtvrtek – třídnické práce do 11:40 hod (4 vyučovací hodiny)

Pátek – předávání vysvědčení – do 8:45 hod (1 vyučovací hodina)

      Školní družina

Pondělí – čtvrtek - normální provoz

pátek – provoz ŠD do 15:00 (všechna oddělení na budově Jugoslávská)

Provoz školy o prázdninách
21. 06. 2024

Úřední dny školy: 3.7.,10.7, 31. 7., 7. 8. a 28.8. 2024 vždy od 8 do 12 hodin.

Omezení přístupu do areálu Zemědělská 29
06. 06. 2024

V souvislosti s opravou chodníků v okolí budovy Zemědělská 29, na ulici Jugoslávská, která by měla probíhat od příštího týdne upozorňujeme, že přístup k budově Zemědělská 29 bude po dobu opravy pouze z ulice Břenkova. Vstupy z ulice Jugoslávská budou po dobu prací uzavřeny.

Informace k přihlašování a přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2024/2025
06. 05. 2024
 1. Zájmové vzdělávání je poskytováno žákům 1. – 4. ročníku Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace.
 2. O přijetí účastníka do školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky podané zákonným zástupcem žáka.
 3. Přihláška je ke staženína webových stránkách školy – www.maskola.cz.
 4. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Výše úplaty za zájmové vzdělávání byla stanovena zřizovatelem od 1. 9. 2024 na 500,- Kč za měsíc.
 5. Zákonní zástupci žáků školy, kteří mají zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo ve školním roce 2024/2025 školní družinu, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku v termínu 9. 5. – 24. 5. 2024 prostřednictvím vychovatelek školní družiny, ZŘ pro 1. stupeň. Přihlášku lze zaslat také datovou schránkou, nebo odevzdat v kanceláři školy. Uvedený termín je nutno dodržet.
 6. Zájemci o přihlášení dítěte, které zahájí vzdělávání v základní škole od následujícího školního roku 2024/2025, podají přihlášku v posledním týdnu před zahájením školního vyučování v ZŠ (před 1. 9.). Uvedený termín je nutno dodržet.
 7. Je nutno, aby přihláška byla podepsaná zástupcem žáka.
 8. O přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání rozhodne ředitel školní družiny – ředitel školy.
 9. Pokud převýší počet všech přihlášek k zájmovému vzdělávání stanovený počet volných míst pro přijetí, budou až do naplnění všech volných míst v ŠD přednostně přijímáni žáci od nejnižších ročníků.
 10. Při dalším rozhodování bude rozhodující věk dítěte, upřednostněni budou uchazeči nižšího věku.
 11. Žáci přihlášení po stanoveném termínu a žáci, kteří nebyli z důvodu naplněnosti přijati do školní družiny, mohou být přijati do školní družiny dodatečně pouze tehdy, nebudou-li naplněna všechna stanovená volná místa ve ŠD.
Změna výše úplaty za vzdělávání
16. 04. 2024
 
Rada městské části Brno–sever usnesením své 9/48. schůze, konané dne 27.03.2024, 
 
stanovila  
 
- úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ve výši 1.000 Kč za měsíc jednotně pro všechny
mateřské školy, včetně mateřských škol, které jsou součástí základních škol, zřízené statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-sever, 
 
- úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025 ve výši 500 Kč za měsíc jednotně
pro všechny základní školy zřizované statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever.
Informace z jídelny ZŠ Blažkova
04. 04. 2024

Vážení rodiče našich strávníků,

náš dodavatel čipů ukončil výrobu stávajících čipů a od srpna 2024 budou k zakoupení pouze čipy nové. Čip bude stát 121,- Kč a po zakoupení se stane vaším majetkem. Bude tedy nevratný. Stávající čipy budou fungovat nadále bez omezení do konce školní docházky vašeho dítěte. Zakoupit tento čip (115,- Kč) je možné do konce června 2024. Záruka všech čipů bude 2 roky. Poslední den, kdy bude možnost vrátit čip a dostat zpět zálohu 85,- Kč, bude pondělí 8. 7. 2024. Po tomto datu už nebude možné přijmout starý typ čipu a vyplatit za něj zálohu. Zároveň nebude možné tento den prodat čip nový. Ten bude v prodeji až od pondělí 19. 8. 2024. Vedoucí ŠJ ZŠ Blažkova