Loading...
Dnes je středa 28.02.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Přerušení provozu ŠD
23. 01. 2024

Provoz školní družiny bude v období od 2. 2. 2024 do 9. 2. 2024 přerušen z důvodu pololetních a jarních prázdnin.

Přerušení bylo schváleno zřizovatelem.

Nabídka pracovní pozice asistent pedagoga
11. 01. 2024

Hledáme od února 2024 asistenta pedagoga na poloviční úvazek (20 hod týdně). Vzdělání - Kurz asistenta pedagoga nebo pedagogické vzdělání. Strukturovaný životopis s uvedením kontaktních údajů (vzdělání, délka praxe, kontaktní telefon a e-mail,…) zasílejte na e-mail: berankova@maskola.cz.

Hovorové hodiny 8. 1. 2024
03. 01. 2024

 V pondělí 8. 1. 2024  v době 16:00 - 18:00 hod proběhnou pro zákonné zástupce hovorové hodiny, na kterých vyučující podají informace o klasifikaci a chování žáků v jednotlivých předmětech. Z důvodu obsazenosti tříd, bude v tento den provoz školní družiny do 16:00 hod.

Provoz kanceláře 22. 12. 2023
20. 12. 2023

V pátek 22. 12. 2023 bude kancelář školy v provozu do 12:00 hodin.

Přerušení provozu MŠ a ŠD
18. 12. 2023

Provoz školní družiny bude v době od 27. 12. 2023 do 2. 1. 2024 přerušen.

Provoz mateřské školy bude v době od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023 přerušen.

Uspěch ve School Cupu Starez ve fotbale
21. 11. 2023

Chlapci 4. tříd naší školy se účastnili ve čtvrtek 16. 11. 2023 fotbalového turnaje School cup STAREZ v Brněnských Ivanovicích. Po tuhém boji v systému každý s každým se umístili na 2. místě.

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Foto úspěšného týmu.

Okresní kolo ČEPS cupu ve florbale
08. 11. 2023

Dne 7.11. se konalo okresní kolo ČEPS cupu ve florbale, kde se výběr našich žáků ze 3. - 5. tříd umístil na krásném 3. místě.

Organizace přijímání do školní družiny pro školní rok 2023 - 2024
25. 05. 2023

S ohledem na přípravu školního roku 2023/2024 zjišťujeme již nyní zájem o školní družinu v novém školním roce u žáků budoucího 2. – 5. ročníku.

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2023/2024 školní družinu, vyplňte závaznou přihlášku, kterou najdete ZDE.

Podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. 6. 2023 do kanceláře ZŘ A. Beránkové na budově Jugoslávská 126, vychovatelce ŠD nebo do schránky v mezidveří na budově Zemědělská 29.

Po tomto termínu nebudou přihlášky přijaty (týká se současných žáků).

Stanovený maximální počet dětí do školní družiny je 200.

Informace k přihlašování žáků do školní družiny, platné pro školní rok 2023/2024:

 1. K zájmovému vzdělávání ve školní družině jsou přijímáni pouze žáci 1. – 5. ročníku Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace
 2. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky podané zákonným zástupcem žáka.
 3. Zákonní zástupci žáků školy, kteří mají zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo v následujícím školním roce školní družinu, odevzdají ve stanoveném termínu a určeným způsobem vyplněnou přihlášku do školní družiny.
 4. Zákonný zástupce žáka podá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku pro následující školní rok nejpozději 14 dní před koncem školního vyučování (před 30. 6.) prostřednictvím vychovatelek školní družiny nebo ZŘ pro 1. stupeň.
 5. Zájemci o přihlášení dítěte budoucího 1. ročníku, které zahájí vzdělávání v základní škole od následujícího školního roku, podají přihlášku v posledním týdnu před zahájením školního vyučování v ZŠ (před 1. 9.). Uvedené termíny je nutno dodržet.
 6. Přihláška je ke staženína webových stránkách školy.
 7. V přihlášce stačí vyplnit pouze údaje v 1. části týkající se žáka a zákonných zástupců.
 8. Je nutno, aby byla přihláška podepsaná zástupcem žáka.
 9. O přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání rozhodne ředitel školy a zákonní zástupci o tom budou vyrozuměni prostřednictvím systému Škola OnLine.
 10. Pokud převýší počet všech přihlášek k zájmovému vzdělávání stanovený počet míst
  pro přijetí, budou až do naplnění všech volných míst v ŠD přednostně přijímáni žáci od nejnižších ročníků.
 11. Žáci přihlášení po stanoveném termínu a žáci, kteří nebyli z důvodu naplněnosti přijati do školní družiny, mohou být přijati do školní družiny následně pouze tehdy, nejsou - li naplněna všechna stanovená volná místa v odděleních ŠD.
 12. V průběhu již probíhajícího školního roku lze žáka dodatečně přihlásit k zájmovému vzdělávání, pouze pokud to umožňuje naplněnost oddělení školní družiny.
 13. V přihlášce nemusíte vyplnit údaje o oprávněných osobách, které mohou vyzvedávat dítě ze školní družiny a  také záznamy o odchodu dítěte ze školní družiny. Uvedené údaje se vyplní podle stavu na začátku daného školního roku.
Aktualizace aplikace ŠkolaOnline
27. 03. 2023

Upozorňujeme uživatele školního informačního systému ŠkolaOnline, že byla vydána nová, zásadní aktualizace mobilní aplikace pro Android a iOS.

Velmi doporučujeme aktualizaci nainstalovat vzhledem ke zvýšení kvality služby.

Odkaz pro Android

Odkaz pro iOS

Více o aktualizaci zde.