Loading...
Dnes je středa 29.05.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023 – 2024

 

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne v pondělí 4. září 2023.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdninybudou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdninypřipadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdninyv délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 5. 2. – 11. 2. 2024.
 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.

 

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.
 
 Zápis do prvních tříd proběhne v termínu od 9. dubna do 11. dubna 2024.  Organizace bude upřesněna.

 
  Termíny pedagogických rad

 

 

29. 8. 2023

29. 1. 2024

4. 9. 2023

15. 4. 2023

18. 9. 2023

10. 6. 2024

13. 11. 2023

24. 6. 2024

8. 1. 2024

 

 

 

 Termíny třídních schůzek

       18. 9. 2023 v 17:00 hodin
       13. 11. 2023 v 17:00 hodin
       15. 4. 2024 v 17:00 hodin

 Termíny hovorových hodin

      8. 1. 2024 v 16:00 - 18:00 hodin
      10. 6. 2024 v 16:00 - 18:00 hodin

Organizace škol v přírodě

 

Organizace škol v přírodě se řídí pokynem ředitele školy a bude probíhat stejným způsobem jako v roce předchozím. Připomínám důležité zásady:

-          všechny platby přes účet školy

-          nutno řádně zaslat objednávku akce a vyžádat si potvrzenou objednávku zpět

-          zásada maximální hospodárnosti

-          personální zabezpečení je nutno prodiskutovat s dostatečným předstihem s vedením školy

-          externí zaměstnanci musejí mít řádně uzavřenu dohodu o práci s dostatečným předstihem

-          řádně vyřízené a podepsané cestovní doklady

-          další podrobnosti a přesný způsob realizace ŠVP naleznete ve vnitřní organizační směrnici č. 6

      

 

  Výukové zájezdy

            2. pololetí školního roku 2023/2024

 

   Lyžařský výcvikový zájezd

   Termín:    14. 1. – 19. 1. 2024            Místo:  Karlov pod Pradědem, hotel Moravice

Účast:  žáci 7. ročníku                                     Organizuje:  Mgr. Radek Milán

 

   Kurzy přežití        

   Termín:27. 5. – 31. 5. 2024 – 8. ročník                               Organizuje: Mgr. Martin Pavliš

                       

 

Školní výlety

Termín:   20. 5. – 7. 6. 2024           

 

Adaptační pobyt

Termín:    6. – 8. 9. 2023          Organizuje: Mgr. Lucie Loosová

 

Školy v přírodě

Termín: květen – červen 2024 – mimo termín pedagogické rady

 

      

 Ostatní akce

Olympijský den                                                   Termín:     24. červen 2023

Poznávací zájezd Rak/Něm.                            Termín:     prosinec 2023, červen 2024