Loading...
Dnes je neděle 04.06.2023
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Předměty a vyučující

Předměty a vyučující 2022/2023

 Čj a literatura

Mgr. Dagmar Potášová, potasova@maskola.cz

Mgr. Vladimíra Plívová, plivova@maskola.cz

Mgr. Dagmar Dobšíková, dobsikova@maskola.cz

Německý jazyk

Mgr. Barbora Trnková, trnkova@maskola.cz

Mgr. Irena Šalamounová, salamounova@maskola.cz

 Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Lucie Vrbová, vrbova@maskola.cz

Mgr. Radka Sklenářová, sklenarova@maskola.cz

Mgr. Pavel Dašek, dasek@maskola.cz

Mgr. Radek Milán, milan@maskola.cz

Mgr. Jakub Makal, makal@maskola.cz

Mgr. Eva Adámková, adamkova@maskola.cz

Mgr. Marta Petrželová, petrzelova@maskola.cz

Mgr. Adéla Marchlíková, marchlikova@maskola.cz

Ruský jazyk

Mgr. Irena Šalamounová, salamounova@maskola.cz

 

 2. Matematika a její aplikace 

Mgr. Kamila Peňázová, penazova@maskola.cz

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D, hromadka@maskola.cz

Ing. René Retek, retek@maskola.cz

Bc. Kateřina Killianová, killianova@maskola.cz

 

3. Informatika / Informační a komunikační technologie 

Mgr. Miloš Hrůza, hruza@maskola.cz

Mgr. Anna Beránková – 1. st., berankova@maskola.cz

Mgr. Jakub Makal, makal@maskola.cz

 

4. Člověk a společnost - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Potášová,

 Dějepis

Mgr. Dagmar Potášová

MgA. Martin Pavliš, pavlis@maskola.cz

 Občanská výchova

Mgr. Vladimíra Plívová

MgA. Martin Pavliš

Mgr. Jana Kejíková

Bc. Kateřina Killianová

 

5. Člověk a příroda 

 Fyzika

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Ing. René Retek

 

Chemie, Zábavná chemie

Mgr. Martin Sehnal, sehnal@maskola.cz

 Přírodopis

Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Jana Kejíková, kejikova@maskola.cz

 Zeměpis

Mgr. Petr Malý, maly@maskola.cz

Mgr. Radek Milán

   

6. Umění a kultura 

Hudební výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

Výtvarná výchova

MgA. Martin Pavliš

Mgr. Radka Sklenářová

Mgr. Lucie Vrbová

Mgr. Dagmar Dobšíková

 

Dramatická výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

 

7. Člověk a zdraví 

Rodinná výchova

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Irena Šalamounová

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Jakub Makal

MgA. Martin Pavliš

 

Tělesná výchova

Mgr. Jana Kejíková, kejikova@maskola.cz

 

Mgr. Petr Malý

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Radek Milán

 

  8. Člověk a svět práce 

 Pracovní činnosti

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Jana Kejíková

Mgr. Radka Sklenářová

Mgr. Radek Milán

Mgr. Lucie Vrbová

 

Volitelné předměty:

Zábavná chemie 9. r.

Zch

Sehnal

Pohybové hry 6. r.

Ph

Kejíková

Dramatická výchova 6. a  8. r.

Dv

Dobšíková

Literární seminář 7. r.

LS

Plívová, Potášová

Konverzace z anglického jazyka 6. – 9. r.

KAJ

Makal, Vrbová, Sklenářová, Milán

Technické konstrukce

Tk

Dašek

Společensko vědní seminář

SVS Trnková, Vrbová

  

Zájmové útvary:

1. stupeň

Keramika

Holičová /Petrželová/Antlová

1. stupeň

Gymnastika, Sportík

Milán

1. a 2. stupeň

Sborový zpěv

Dobšíková

1. a 2. stupeň

Sportovní hry

Adamec, Kejíková

1. a 2. stupeň

Klub deskových her

Dašek, Křivánková

 

Školní poradenské pracoviště – vede  ZŘ Mgr. Lucie Růžičková

 

Výchovný poradce – karierní poradenství                             Mgr. Vladimíra Plívová

Výchovný poradce – SVP                                                      Mgr. Lucie Růžičková

Metodik prevence                                                                  Mgr. Vladimíra Plívová

Koordinátor EVVO                                                                 Mgr. Zdeněk Hromádka

Školní psycholog                                                                   Mgr. Kateřina Tichá  

Speciální pedagog                                                                Mgr. Lucie Růžičková, Mgr. Lucie Loosová