Loading...
Dnes je pondělí 22.04.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Předměty a vyučující

Předměty a vyučující 2023/2024

 

Vzdělávací oblast (název/ vedoucí)    

 1. Jazyk a jazyková komunikace  - Vedoucí PK Mgr. Vladimíra Plívová

 Čj a literatura

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Dagmar Dobšíková

Německý jazyk

Mgr. Barbora Trnková

Mgr. Irena Šalamounová

Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Lucie Vrbová

Mgr. Radka Urbancová

Mgr. Pavel Dašek

Mgr. Jakub Makal

Mgr. Radek Milán

Mgr. Eva Adámková

Mgr. Marta Petrželová

Mgr. Adéla Marchlíková

Mgr. Miriam Kuklínková

Ruský jazyk

Mgr. Irena Šalamounová

 

2. Matematika a její aplikace - Vedoucí PK Mgr. Kamila Peňázová 

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Bc. Kateřina Killianová

3. Informatika Vedoucí PK Mgr. Miloš Hrůza

Mgr. Miloš Hrůza

Mgr. Anna Beránková

Mgr. Jakub Makal

4. Člověk a společnost - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Potášová

Dějepis

Mgr. Dagmar Potášová

MgA. Martin Pavliš

Občanská výchova

Bc. Kateřina Killianová

 

5. Člověk a příroda - Vedoucí PK Mgr. Martin Sehnal

Fyzika

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

 

 

Chemie, Zábavná chemie

Mgr. Martin Sehnal

Přírodopis

Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Jana Kejíková

Mgr. Kamila Peňázová

Zeměpis

Mgr. Petr Malý

Mgr. Radek Milán

   

6. Umění a kultura Vedoucí PK Mgr. Dagmar Dobšíková

Hudební výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

Výtvarná výchova

MgA. Martin Pavliš

Mgr. Dagmar Dobšíková

Mgr. Lucie Vrbová

 

Dramatická výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

 

7. Člověk a zdraví - Vedoucí PK  Mgr. Jana Kejíková

Rodinná výchova

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Irena Šalamounová

Mgr. Radka Urbancová

MgA. Martin Pavliš

Mgr. Kamila Peňázová

Bc. Kateřina Killianová

 

Tělesná výchova

Mgr. Jana Kejíková

Mgr. Radek Milán

Mgr. Petr Malý

 

 8. Člověk a svět práce - Vedoucí PK Mgr. Vladimíra Plívová

 Pracovní činnosti

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Petr Malý

MgA. Martin Pavliš

Mgr. Radka Urbancová

Mgr. Dagmar Dobšíková

 

Volitelné předměty:

Zábavná chemie 9. r.

Zch

Sehnal

Dramatická výchova 6. a 7. r.

Dv

Dobšíková

Konverzace z anglického jazyka 6. – 9. r.

KAJ

Makal, Vrbová, Urbancová, Milán

Design a konstruování 8. r.

SVS

Pavliš

Pohybové hry 6. a 7. r.

Ph

Kejíková, Malý

Technické konstrukce 8. r.

Tk

Dašek

  Zájmové útvary:

1. stupeň

Keramika

Holičová /Petrželová/Antlová

2. stupeň

Kroužek logického myšlení

Killianová

1. a 2. stupeň

Sborový zpěv

Dobšíková

       

 

 

 

1. a 2. stupeň

Sportovní hry

Kejíková, Milán,

 

1. a 2. stupeň

Klub deskových her

Dašek, Křivánková

 

 

 

 

ŠPP

Vedoucí ŠPP                                                 Mgr. Lucie Loosová

Výchovný poradce                                        Mgr. Vladimíra Plívová

Metodik prevence                                          Mgr. Vladimíra Plívová

 

Koordinátor EVVO                                      Mgr. Zdeněk Hromádka

Speciální pedagog                                         Mgr. Lucie Loosová, Mgr. Kateřina Lorencová

Školní psycholog                                           Mgr. Kateřina Tichá

 

Asistent pedagoga 2. A                                 Marie Vodičková

Asistent pedagoga 3. A                                 Mgr. Lenka Kučerová

Asistent pedagoga 3. B                                 Anna Padělková

Asistent pedagoga 5. A                                 Bc. Natálie Pospíšilová

Asistent pedagoga 5. C                                 Eliška Reslová

 

Asistent pedagoga 6. B                                  Bc. Zuzana Illková

Asistent pedagoga 7. A                                  Mgr. Hana Hrubešová

Asistent pedagoga 8. B                                  Lada Pšurná

Asistent pedagoga 9. A                                  ???

Další pedagog ve výuce 9.B                          PaedDr. Alexandr Polák