Loading...
Dnes je neděle 01.08.2021
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Předměty a vyučující

Předměty a vyučující 2020/2021

 Čj a literatura

Mgr. Dagmar Potášová, potasova@maskola.cz

Mgr. Vladimíra Plívová, plivova@maskola.cz

Mgr. Dagmar Dobšíková, dobsikova@maskola.cz

Německý jazyk

Mgr. Barbora Trnková, trnkova@maskola.cz

Mgr. Irena Šalamounová, salamounova@maskola.cz

 Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Lucie Vrbová, vrbova@maskola.cz

Mgr. Radka Sklenářová, sklenarova@maskola.cz

Mgr. Pavel Dašek, dasek@maskola.cz

Mgr. Vladimíra Kaprálová, kapralova@maskola.cz

Mgr. Jakub Makal, makal@maskola.cz

Mgr. Eva Adámková, adamkova@maskola.cz

Mgr. Marta Petrželová, petrzelova@maskola.cz

Mgr. Adéla Marchlíková, marchlikova@maskola.cz

Ruský jazyk

Mgr. Irena Šalamounová, salamounova@maskola.cz

 

 2. Matematika a její aplikace 

Mgr. Kamila Peňázová, penazova@maskola.cz

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D, hromadka@maskola.cz

Ing. René Retek, retek@maskola.cz

 

3. Informační a komunikační technologie 

Mgr. Miloš Hrůza, hruza@maskola.cz

Mgr. Anna Beránková – 1. st., berankova@maskola.cz

 

4. Člověk a společnost - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Potášová,

 Dějepis

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Barbora Trnková, trnkova@maskola.cz

Mgr. Martin Pavliš, pavlis@maskola.cz

 Občanská výchova

Mgr. Martin Pavliš  

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Radka Sklenářová

 

5. Člověk a příroda 

 Fyzika

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Ing. René Retek

 

 

Chemie, Zábavná chemie

Mgr. Martin Sehnal, sehnal@maskola.cz

 Přírodopis

Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Kateřina Kolářová, kolarova@maskola.cz

 Zeměpis

Mgr. Petr Malý, maly@maskola.cz

 Environmentální praktika

Ing. René Retek

  

6. Umění a kultura 

Hudební výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

Výtvarná výchova

Mgr. Martin Pavliš

Mgr. Radka Sklenářová

 

Dramatická výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

 

7. Člověk a zdraví 

Rodinná výchova

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Barbora Trnková

Mgr. Irena Šalamounová

Mgr. Jakub Makal

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Martin Sehnal

 

Tělesná výchova

Mgr. Petr Malý

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Kateřina Kolářová

Mgr. Jakub Makal

Mgr. Martin Pavliš

 

  8. Člověk a svět práce 

 Pracovní činnosti

Mgr. Blanka Renyi, renyi@maskola.cz

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Radka Sklenářová

Mgr. Barbora Trnková

 

 

 

Volitelné předměty:

Zábavná chemie 9. r.

Zch

Sehnal

Environmentální praktika 6. a 7. r.

Ep

Retek

Dramatická výchova 6., 7. 8. r.

Dv

Dobšíková

Design a konstruování 8. r.

DaK

Pavliš

Konverzace z anglického jazyka 6. – 9. r.

KAJ

Makal, Vrbová, Sklenářová, Kaprálová, Dašek,

Společenskovědní seminář

SVS

Dobšíková

 

 

 

  

Zájmové útvary:

1. stupeň

Keramika

Holičová /Beránková /Petrželová/Antlová

1. stupeň

Klub objevitelů

Ondrášková

 

1. a 2. stupeň

Sborový zpěv

Dobšíková

 

 

2. stupeň

Sportovní hry

Malý

 

1. a 2. stupeň

Klub deskových her

Dašek, Křivánková

 

 

 

 

 

Karierní poradenství - VP

 

Blanka Renyi

Metodik prevence

 

Vladimíra Plívová

 

Koordinátor EVVO

 

Zdeněk Hromádka

Speciální pedagog

 

Lucie Voborná, Gabriela Klocová

Školní psycholog

 

Blanka Rényi

 

Asistent pedagoga 3. B

 

Martina Gricová

 

Asistent pedagoga 4. B 

 

Marie Vodičková

 

 

 

Asistent pedagoga 2. A 

Iveta Zámečníková

 

 

 

 

Asistent pedagoga 2. B 

Olivie Halouzková

 

Asistent pedagoga 6. B 

Lucie Loosová

 

Asistent pedagoga 6. A

 

Barbora Motyková