Loading...
Dnes je neděle 29.05.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Předměty a vyučující

Předměty a vyučující 2021/2022

 Čj a literatura

Mgr. Dagmar Potášová, potasova@maskola.cz

Mgr. Vladimíra Plívová, plivova@maskola.cz

Mgr. Dagmar Dobšíková, dobsikova@maskola.cz

Německý jazyk

Mgr. Barbora Trnková, trnkova@maskola.cz

Mgr. Irena Šalamounová, salamounova@maskola.cz

 Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Lucie Vrbová, vrbova@maskola.cz

Mgr. Radka Sklenářová, sklenarova@maskola.cz

Mgr. Pavel Dašek, dasek@maskola.cz

Mgr. Vladimíra Kaprálová, kapralova@maskola.cz

Mgr. Jakub Makal, makal@maskola.cz

Mgr. Eva Adámková, adamkova@maskola.cz

Mgr. Marta Petrželová, petrzelova@maskola.cz

Mgr. Adéla Marchlíková, marchlikova@maskola.cz

Ruský jazyk

Mgr. Irena Šalamounová, salamounova@maskola.cz

 

 2. Matematika a její aplikace 

Mgr. Kamila Peňázová, penazova@maskola.cz

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D, hromadka@maskola.cz

Ing. René Retek, retek@maskola.cz

Bc. Kateřina Killianová, killianova@maskola.cz

 

3. Informační a komunikační technologie 

Mgr. Miloš Hrůza, hruza@maskola.cz

Mgr. Anna Beránková – 1. st., berankova@maskola.cz

 

4. Člověk a společnost - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Potášová,

 Dějepis

Mgr. Dagmar Potášová

MgA. Martin Pavliš, pavlis@maskola.cz

 Občanská výchova

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Radka Sklenářová

Mgr. Dagmar Dobšíková

Mgr. Vladimíra Kaprálová

Mgr. Pavel Dašek

Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Barbora Trnková

 

5. Člověk a příroda 

 Fyzika

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Ing. René Retek

 

Chemie, Zábavná chemie

Mgr. Martin Sehnal, sehnal@maskola.cz

 Přírodopis

Mgr. Martin Sehnal

Bc. Martin Kutý, kuty@maskola.cz

 Zeměpis

Mgr. Petr Malý, maly@maskola.cz

 Environmentální praktika

Ing. René Retek

  

6. Umění a kultura 

Hudební výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

Výtvarná výchova

MgA. Martin Pavliš

Mgr. Radka Sklenářová

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Mgr. Lucie Vrbová

Mgr. Martin Makal

 

Dramatická výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

 

7. Člověk a zdraví 

Rodinná výchova

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Irena Šalamounová

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Vladimíra Kaprálová

Mgr. Radka Sklenářová

 

Tělesná výchova

Mgr. Petr Malý

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Kateřina Kolářová

Mgr. Jakub Makal

MgA. Martin Pavliš

Bc. Lucie Loosová

Bc. Terezie Kvasničková

 

  8. Člověk a svět práce 

 Pracovní činnosti

Mgr. Blanka Renyi, renyi@maskola.cz

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Jakub Makal

Mgr. Kateřina Kolářová

 

Volitelné předměty:

Zábavná chemie 9. r.

Zch

Sehnal

Environmentální praktika 6. a 7. r.

Ep

Retek

Dramatická výchova 6. - 9. r.

Dv

Dobšíková

Design a konstruování 8. r.

DaK

Pavliš

Konverzace z anglického jazyka 6. – 9. r.

KAj

Makal, Vrbová, Sklenářová, Kaprálová

Technické konstrukce

Tk

Retek

  

Zájmové útvary:

1. stupeň

Keramika

Holičová /Beránková /Petrželová/Antlová

1. stupeň

Klub objevitelů

Ondrášková

1. a 2. stupeň

Sborový zpěv

Dobšíková

2. stupeň

Sportovní hry

Malý

1. a 2. stupeň

Klub deskových her

Dašek, Křivánková

 

 

Školní poradenské pracoviště – vede Mgr. Lucie Růžičková

Výchovný poradce – karierní poradenství                             Mgr. Vladimíra Plívová

Výchovný poradce – SVP                                                      Mgr. Lucie Růžičková

Metodik prevence                                                                  Mgr. Vladimíra Plívová

Koordinátor EVVO                                                                 Mgr. Zdeněk Hromádka

Školní psycholog                                                                    Mgr. Blanka Renyi

Speciální pedagog                                                                  Mgr. Lucie Růžičková, Mgr. Gabriela Klocová

 

Asistent pedagoga 3. B

 

Martina Gricová

 

Asistent pedagoga 4. B 

 

Marie Vodičková

 

 

 

Asistent pedagoga 2. A 

Iveta Zámečníková

 

 

 

 

Asistent pedagoga 2. B 

Olivie Halouzková

 

Asistent pedagoga 6. B 

Terezie Kvasničková

 

Asistent pedagoga 7. A

Martin Hořanský

 

Asistent pedagoga 7. B  

Lucie Loosová