Loading...
Dnes je čtvrtek 06.10.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Základní informace

Společenskovědní předměty

Dějepis

Dějepis je spolu s občanskou výchovou součástí integrovaného předmětu Člověk a společnost, vyučují ho Mgr. D. Potášová a Mgr. B. Trnková. Výuka dějepisu je realizována ve třídách se všemi žáky. Probíhá 2x týdně od 6. do 9. třídy. Součástí výuky jsou i odborné exkurze, návštěvy muzeí, sezónních výstav. Pravidelně pořádáme pro zájemce historickou exkurzi do Prahy, do středověkého skanzenu Modrá u Uherského Hradiště, na zámek v Rosicích a ve Slavkově, do Terezína a Osvětimi a popř. i do jiných zajímavých míst spojených s českou historií.

V každém ročníku žáci zpracovávají projekt související s probíranou látkou: 
6. ročník Pravěké prameny, Život v Egyptě 
7. ročník Jan Hus a husitské hnutí, Život ve středověku 
8. ročník Napoleon Bonaparte, Bitva u Slavkova 
9. ročník První světová válka, Holocaust

Vědomosti a dovednosti žáků jsou ověřovány písemnými testy,  kvizy, doplňovačkami, křížovkami a při ústním zkoušení. Průběžně je hodnocena úprava a vedení sešitů, samostatná aktivita, příprava do hodin a příprava referátů. Při práci ve skupině nebo na projektech jsou žáci vedeni i k sebehodnocení  a vzájemnému hodnocení v týmu. Za pololetí mají žáci nejméně jednu známku z ústního zkoušení.

 

Občanská výchova

Občanská výchova je spolu s dějepisem součástí integrovaného předmětu Člověk a společnost. Výuka probíhá v celé třídě a je doplněna návštěvami odborných pracovišť, exkurzemi a vzdělávacími programy podle aktuální nabídky. Žáci se podílejí na projektech k tématům v jednotlivých ročnících. Vyučující: Ing. Monika Grabcová, Mgr. Barbora Trnková, Mgr. Dagmar Dobšíková, Karla Žáčková