Loading...
Dnes je neděle 01.08.2021
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Školní poradenské pracoviště

 

 

Mgr. Vladimíra Plívová, vedoucí ŠPP a MP, plivova@maskola.cz, 545428519

Mgr. Lucie Voborná, speciální pedagog, voborna@maskola.cz, 545428524

Mgr. Gabriela Klocová, speciální pedagog, klocova@maskola.cz, 545428527

 

Mgr. et Mgr. Blanka Rényi, MSc., školní psycholožka, renyi@maskola.cz,

Tel.: 545428524, Mobil: + 421 949 428 228 (pouze SMS, ozvu se zpět),

Facebook: Blanche Rényi

Konzultační hodiny (Zemědělská 29, můj kabinet se nachází v nejvyšším patře budovy, dostanete se k němu po schodech od hlavního vchodu)

Pondělí 12 - 15

Úterý 7.30 – 14.30

Čtvrtek 9-15

 

Činnost školní psycholožky

Pro žáky:

Individuální poradenství (osobní a rodinné problémy). Poradenství při problémech s učením a prospěchem. Poradenství při problémech se spolužáky, kamarády nebo dospělými. Krizová intervence. Psychodiagnostika.

Poradenství při úzkosti, trémě, apod. Semináře a cvičení k nejrůznějším tématům.

Pro rodiče:

Konzultace výchovných, výukových, osobnostních a rodinných obtíží žáků a hledání jejich řešení. Kontakt na další odborná pracoviště.

Pro učitele:

Poradenství při výchovných a výukových potížích s žáky. Práce se třídami.

Spolupráce na preventivních programech.