Loading...
Dnes je neděle 29.05.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Vladimíra Plívová, metodik prevence, výchovný poradce - oblast kariérního poradenství, plivova@maskola.cz, 545428519

Mgr. Lucie Růžičková, vedoucí ŠPP, speciální pedagog, výchovný poradce - problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ruzickova@maskola.cz, 545428524

Mgr. Gabriela Klocová, speciální pedagog, klocova@maskola.cz, 545428527; konzultační hodiny: pondělí 14 - 15 hodin nebo v jiný termín po předchozí domluvě

Mgr. et Mgr. Blanka Rényi, MSc., školní psycholožka, renyi@maskola.cz, Tel.: 545428510

Konzultační hodiny (Zemědělská 29) po předchozí domluvě; po - čt.
 

 

Činnost školní psycholožky


Pro žáky:

Individuální poradenství (osobní a rodinné problémy).
Poradenství při problémech s učením a prospěchem.
Poradenství při problémech se spolužáky, kamarády nebo dospělými.
Krizováintervence.
Psychodiagnostika.
Poradenství při úzkosti, trémě, apod.
Semináře a cvičení k nejrůznějším tématům.

Pro rodiče:

Konzultace výchovných, výukových, osobnostních a rodinných obtíží žáků a hledání jejich řešení.
Kontakt na další odborná pracoviště.

Pro učitele:

Poradenství při výchovných a výukových potížích s žáky.
Práce se třídami.
Spolupráce na preventivních programech.