Loading...
Dnes je středa 05.10.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Základní informace

Výchovy

Tělesná výchova

Výuka TV probíhá v 6.- 9. ročníku 2 hodiny týdně Je zaměřena tak,aby zábavnou formou seznámila žáky s co možná nejširšími možnostmi pohybové aktivity.Žáci se naučí základům gymnastiky, atletiky, míčových her, ale také nových sportů /(florbal,fresbee,flagfotbal,...) Naši žáci se pravidelně zůčastňují meziškolních soutěží v orientačním běhu, košíkové, florbalu, šplhu, kopané, futsalu a dalších, kde vybojovali celou řadu pěkných umístění.Každoročně naše škola pořádá lyžařský kurz v krásném prostředí Šumavy na Špičáku, kde se žáci mohou naučit základy lyžování a ti pokročilí rovněž snowboardu a curvingu. Praktická výuka je doplněna přednáškami o výzbroji a výstroji, technice lyžování a curvingu, první pomoci a rovněž o pohybu na horách členem horské služby. 

Rodinná výchova 

se na naší škole vyučuje v rozsahu 1 hodina týdně, je společná pro hochy i dívky od 6. do 9. třídy . Formou diskusí, dialogů a seminářů jsou žáci vedeni k tomu, aby se orientovali v oblasti zdraví, životního stylu, rodinného života, chování sociálních skupin, sociálního zdraví, společenské výchovy atd. Učí se komunikovat, vyjadřovat se k problémům, nést důsledky svých rozhodnutí ,převzít zodpovědnost za svoje zdraví. V rámci výuky často navštěvujeme doplňkové programy např. v CVČ Lužánky, KC Sládkova ... . Pro klasifikaci vypracovávají žáci samostatné projekty, hodnotí se přístup k předmětu a práce v hodinách . 

Výtvarná výchova 

Výuka VV je v 6. a 7. třídách dotována dvěmi vyučovacími hodinami. Žáci se seznamují pod vedením učitele nejen s rozmanitými výtvarnými technikami, ale i s historií výtvarného umění. V 8. a 9. třídách výuka výtvarné výuky probíhá pouze jedenkrát týdně 45 minut. Navazujeme na již dříve získané dovednosti a znalosti. Žáci rozvíjí své estetické cítění a vztah k výtvarnému umění na výstavách a výtvarných dílnách, jichž jsou aktivními účastníky.

Hudební výchova

Vyučovací předmět Hudební výchova má časovou dotaci jednu hodinu týdně v každém ročníku. Výuka probíhá ve dvoraně školy, jejíž součástí je také divadelní jeviště. Výuka se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností, které jsou vzájemně provázány a navzájem se doplňují, a vedou k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu. Hudba je osvojována při vyučování, návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní učí hovořit. V rámci předmětu žáci navštěvují výchovné koncerty a jiné kulturní akce. Talentovaní žáci mají možnost navštěvovat školní sbor, aktivně se podílet na realizaci školních i mimoškolních vystoupení, prezentovat školu na pěveckých soutěžích.