Loading...
Dnes je neděle 18.02.2018
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Velikonoční tvoření
16. 02. 2018

Klub rodičů a zástupci školy srdečně zvou na tradiční velikonoční akci, která se uskuteční ve čtvrtek 15. března 2018 v době od 16 - 18:00 hod. ve dvoraně školy na bud. Zemědělská. Budeme vyrábět velikonoční dekorace a prožijeme příjemné odpoledne. Součástí dílniček bude i prodejní jarmark prací žáků I. st.! 

LVK - změny v rozvrhu
14. 02. 2018

V týdnu od 19. - 24.února 2018 bude výuka probíhat podle upraveného rozvrhu. Důvodem jsou pedagogická a organizační opatření v době konání lyžařského výcvikového kuzru 7. ročníků.

Provoz kanceláře o jarních prázdninách
05. 02. 2018

Z organizacnich důvodů bude kancelář školy 7. a 8. 2. 2018 pro veřejnost mimo provoz.

Školní družina v době pololetních a jarních prázdnin
26. 01. 2018

Oznamujeme, že provoz školní družiny bude přerušen v době pololetních prázdnin (2.2.2018) i v době jarních prázdnin (5.2.2018 - 9.2.2018).

Novoroční plavecké závody
25. 01. 2018

Ve středu 24.1.2018 se uskutečnily Novoroční plavecké závody SOBŠ na ZŠ Jasanová. V těchto závodech se v kategorii 4. a 5. tříd umístil na 2. místě Roman Hlávka ze 4.C.

Výuka v pátek 26. 1. 2018 - prezidentské volby
18. 01. 2018

 V souvislosti se zajištěním voleb a přípravou volebních místností ukončíme vyučování v pátek  26. ledna 2018 v 11:40 hod. 

Čtvrteční výuka proběhne plně dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování. 

Provoz ŠD v pátek 26. 1. 2018 nebude.

Přerušení provozu ŠD
14. 12. 2017

Sdělujeme, že v termínu voleb prezidenta ČR 12. 1. 2018 a 26. 1. 2018  nebude v provozu ranní a odpolední školní družina.

Vyučování bude pro celou ZŠ končit v 11:40 - po čtvrté vyučovací hodině.

V případě, že by druhé kolo voleb neproběhlo, bude vyučování a provoz ŠD probíhat normálním způsobem.

Výjezd do Polska
14. 12. 2017

Do 15.1. mají všichni žáci 8 ročníku možnost se přihlásit na výjezd do Polska, který se bude konat v březnu 2018. Vybraní žáci tam budou reprezentovat naši školu a plánovaný školní projekt, na kterém se budou podílet.

Motivační dopisy v anglickém jazyce mohou odevzdat do kabinetu AJ p.uč. Platzerové.

Změna organizace vyučování - přestávky v době odpoledního vyučování
11. 12. 2017

Upozorňujeme na změnu v organizaci odpoledního vyučování.

Přestávky v době odpoledního vyučování budou od 1. 1. 2018 trvat 5 minut.

Více v oddíle Info pro žáky a rodiče/Rozpis zvonění.

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
08. 12. 2017

Z důvodu nárustu cen potravin, zvyšujeme stravné  od 1.1.2018. Cena jednoho obědu se zvýší o 1,-Kč.

Platby z účtu na měsíc leden 2018, budou inkasovány 13.12.2017.

Zkontrolujte si nastavení limitu v bance. 

Úspěch Venduly Burešové na mezinárodních závodech Golden Autumn
30. 11. 2017

Žákyně 4. C Vendula Burešová se se svým týmem účastnila mezinárodních závodů Golden Autumn 2017 v Bělorusku v synchronizovaném plavání. Na těchto závodech se umístila spolu s dívkami v týmu dvakrát na druhém místě. Blahopřejeme.

Projekt Edison
24. 11. 2017

Také v letošním školním roce se naše škola ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC zapojí do projektu zaměřeného na multikulturní vzdělávání EDISON. Projekt proběhne v týdnu od 25. února do 4. března 2018 a bude se týkat žáků 3. až 9. ročníků. Vysokoškolští studenti z různých kontinentů a zemí (Indonésie, Brazílie, Čína, Ukrajina, Indie, Pákistán a Turecko) budou seznamovat žáky se svými zeměmi formou prezentací a podílet se na výuce. Všechny workshopy, diskuse, interaktivní hodiny, pohybové aktivity, přípravy tradičních jídel a hry budou prováděny v anglickém jazyce.

Pro zdárný průběh projektu a zajištění zázemí zahraničních studentů je třeba i letos zajistit ubytování v hostitelských rodinách. Obracíme se proto s touto prosbou na  rodiče našich žáků.

V případě zájmu o zapojení do projektu formou ubytování zahraničního lektora je potřeba vyplnit předběžnou přihlášku. Kontaktujte prosím ZŘ Šalamounovou, t.č.: 545 428 513 nebo salamounova@maskola.cz.

Děkujeme za Váš případný zájem a pomoc při zajištění projektu! Vedení školy

Potravinová sbírka
22. 11. 2017

Žáci naší školy se zúčastnili potravinové sbírky. Fotografie naleznete ve Fotogalerii.

Projekt Erasmus+
07. 11. 2017

Na konci našeho dvouměsíční projektu jsme pro všechny žáky druhého stupně uspořádali projektový den. Vyučující předmětů ČJ, RJ, DV, D, Z a F s žáky devátých ročníků vymysleli prezentace, výstupy i doprovodný program. Aktivně byla do prezentací zapojena polovina žáků 9. ročníku, kteří chodili po jednotlivých stanovištích a předávali své vědomosti. Přitom se zdokonalovali ve svých prezentačních dovednostech, jednání se spolužáky a v neposlední řadě si vyzkoušeli roli učitele.

Vzhledem k lehce rozdílné délce prezentací probíhaly výměny jednotlivých stanovišť v půlhodinových intervalech.

Žáci 9. ročníku, kteří neprezentovali, měli po společném úvodu ve dvoraně individuální výtvarný program.

Z pohledu organizátora a zapojených vyučujících projekt proběhl nad očekávání úspěšně a dalo by se říci, že všechny přítomné děti spolupracovaly. Také model přesunů byl průlomový a škola ho pro podobné akce jistě použije do budoucna.

Na konci projektu žáci zhodnotili zvlášť projektový den, jeho výsledky i celý projekt jako takový. I jejich mladší spolužáci se formou krátkého dotazníku vyjádřili k výkonům svých spolužáků.

Žáci 6. - 8. ročníku:

Žáci prezentace hodnotili dle jejich kvality, sebejistoty přednášejících a zábavnosti. Největší úspěch mělo odívání v praxi, kdy se snažili svoje spolužáky obléknout v klasicistním stylu. Bohužel se to však ale v praxi často zvrhlo jen do zábavy a modely neměly s klasicistním kostýmem mnoho společného.

Z hlediska kvality pak byla nejúspěšnější prezentace o Napoleonovi. Žáci ocenili, že prezentace nebyly pouze čtené, ale že mohli klást dotazy, které jim starší spolužáci byli schopni na místě zodpovědět.

Celkově se žákům líbily také praktické části projektu, kdy si mohli sami zkusit uplatnění nově nabytých vědomostí. Paradoxně pak ale mnozí pozitivně na projektu hodnotili především to, že se neučili. Učení se mimo zajeté osnovy a vlastní činností někteří žáci tedy za učení v podstatě nepovažují i přesto, že jim projektový den prokazatelně rozšířil obzory. Bylo to mimo jiné proto, že se společně zasmáli a atmosféra byla mnohem uvolněnější než v běžné výuce.

Žáci 9. ročníku:

Žáci, kteří projekt prezentovali, zakončili svůj den vyplněním on-line ankety týkající se projektového dne. 53 procent žáků ohodnotilo den známkou 2. Známku jedna projekt dostal od 13 procent žáků.

 

Nejpřínosnější jim přišla přímá zkušenost s prezentacemi a aktivní výuka žáků, kdy si alespoň z části uvědomili, co povolání učitele obnáší.

Zbylá část ročníku hodnotila výtvarnou část projektu průměrnou známkou, ale všichni dobře pracovali a učitelé hodnotili jejich práci velice pozitivně.

 

VIDEO

Videa: Halloween a Erasmus+ Menuet
07. 11. 2017

ZDE si můžete prohlédnout Halloweenské video z hodin AJ a ZDE z Projektového dne Erasmus+ - Menuet, ostatní videa ZDE a ZDE.

Soutěž ve sběru starého papíru
06. 10. 2017

Zahajujeme soutěž ve sběru starého papíru společně s Klubem rodičů. Proběhne ve dvou kolech. Vítězná třída I. a II. stupně získá odměnu z Klubu rodičů. První kolo sběru proběhne od 9. 10. do 17. 10. 2017. Odvoz sběru bude dne 18. 10.v 8:00 hod!

Bezpečnostní upozornění
07. 09. 2017

Od pondělí 11. 9. 2017 bude probíhat oprava vstupního schodiště do budovy Jugoslávská 126. Vyzýváme žáky i veřejnost ke zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí staveniště. Zároveň vyzýváme, aby se nikdo zbytečně nezdržoval v prostorách a v těsném okolí stavby. Děkujeme. Vedení školy.

Sboreček – pěvecký sbor, školní rok 2017/2018
31. 08. 2017

zájmový předmět pro žáky I. stupně  2. až 5. třídy

Vždy v pondělí 13.45 až 14.30  ve dvoraně  školy , budova Zemědělská. Žáky chodící do družiny si vyzvedne p.uč. Dobšíková a po výuce přivede zpět do družiny. Žáci nechodící do družiny budou vyzvednuti  u vchodu budovy Zemědělská.

První hodina bude dne 25.9.2017

Přihlášky rozdají dětem třídní učitelky.

Změna telefonních čísel
09. 06. 2017

Upozorňujeme na změnu telefonních čísel.

Školní poradenské pracoviště - Mgr. Voborná, Mgr. Šindelářová a kabinet M/F - Ing. Retek, Mgr. Hromádka - nové číslo 545428524 - lze volat přímo.

Kouření v areálu školy
16. 12. 2016

Důrazňe upozorňujeme některé z rodičů, že ve školách a školských zařízeních je zákonem zakázáno kouření.

Do areálu školy patří také prostor mezi sportovním hřištěm a budovou Zemědělská 29.

Proto vyzýváme zástupce žáků, čekající převážně na svoje děti před touto budovou, aby se zde kouření vyvarovali.