Loading...
Dnes je pondělí 26.10.2020
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Důležitá informace pro rodiče dětí MŠ
23. 10. 2020

Sdělujeme rodičům dětí navštěvujících naší MŠ, že v tomto týdnu byl potvrzen výskyt Covidu - 19 v MŠ.

O této situaci jsme informovali KHS. Rodiče dětí budou kontaktováni pracovníky KHS.

Upřesňující informace k systému Škola online
23. 10. 2020

V minulých dnech obdrželi zákonní zástupci registrační piny pro zřízení uživatelských účtů žáků i rodičů. Vzhledem k tomu, že systém rozesílal piny formou hromadného e-mailu, došlo v četných případech k nedoručení uvedených pinů. Proto jsme již dříve zveřejnili informaci, že se lze individuálně obrátit na školu při řešení případných problémů s registrací a již jsme tak desítky požadavků uspokojili.

Důležité je si uvědomit, že klienti mají dva druhy účtů. Žákovský a rodičovský. Každý má jiné možnosti. Důrazně doporučuji zřídit účet i žákovský, i rodičovský.

Pokud máte ve škole více dětí, máte tolik přístupů, kolik máte dětí. Doporučuji následující řešení.

Jedno dítě, jeden žákovský účet, dva rodičovské účty (může být samozřejmě i jeden společný). 

Dvě děti, dva žákovské účty a dva rodičovské (nezřizovat čtyři rodičovské účty, pak je v tom zmatek). Jsme schopni, pokud tomu tak již není, každému rodičovskému účtu zpřístupnit  všechny děti, které na škole máte. Požadavky kdyžtak pište na info@maskola.cz, zatím se nám dařilo vše vyřizovat poměrně brzy.

K omlouvání absencí.

Nelze je omlouvat ze žákovského účtu. Takže pokud jste přes žákovské údaje zřídili rodičovský účet, nemůžete omlouvat. Pouze z účtu rodiče v odkazu Komunikace/Zprávy/Omluvenka.

Přeji hodně zdaru. V případě možných problémů pište, jsme tu od toho, abychom to vyřešili.

Miloš Hrůza, ředitel.

Uzavření Mateřské školy Zemědělská 29
22. 10. 2020

Vzhledem k tomu, že se personální situace v MŠ nezměnila, zůstane MŠ Zemědělská 29 i v příštím týdnu uzavřena.

Mgr. Miloš Hrůza, ředitel

Návody pro práci s aplikací Škola online
22. 10. 2020
Uzavření Mateřské školy Zemědělská 29
19. 10. 2020

Oznamuji, že z organizačních důvodů přerušuji provoz mateřské školy ode dne 19. 10. 2020 do odvolání.

Důvodem je vysoká nemocnost zaměstnanců - tři učitelky MŠ a provozní pracovnice MŠ v pracovní neschopnosti.

Z těchto důvodů nejsme schopni zajistit řádné poskytování předškolního vzdělávání.

Uzavření MŠ bylo projednáno se zřizovatelem.

Organizace výuky od středy 14. 10. 2020
13. 10. 2020

Odkaz na usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020, které zakazuje osobní přítomnost žáků základních škol na základním vzdělávání v základní škole a na zájmovém vzdělávání ve školní družině.

Od středy 14. 10. 2020 bude výuka ve všech třídách probíhat distančním způsobem.

Podrobné informace obdržíte od vašich vyučujících prostřednictvím standardních informačních kanálů - e-mail, elektronická žákovská, stránky školy.

Od středy 14. 10. 2020 nebude provoz školní družiny.

Od středy 14. 10. 2020 přerušujeme z personálně organizačních důvodů provoz výdejny stravy.

Od středy 14. 10. 2020 budou mít všichni strávníci - žáci ze ZŠ odhlášeny obědy.

Ošetřovné
13. 10. 2020

V případě, že budete potřebovat spolupráci školy při vyřizování Ošetřovného, obracejte se na kancelář školy - novotna@maskola.cz, tel:545428511.

Do zprávy uveďte co požadujete, jméno dítěte a rodné číslo.

Omezení činnosti zájmových aktivit na škole
12. 10. 2020

Od pátku 9. 10. 2020 se ruší všechny zájmové aktivity organizované školou - krouřky.

Od začátku října jsou také zrušeny pondělní konzultační hodiny. V případě potřeby kontaktujte individuálně jednotlivé vyučující.

Informace k organizaci výuky na 2. stupni ZŠ od 12. 10. 2020.
09. 10. 2020

U 2. stupně základních škol se zavádí od 12. 10. 2020 střídavá výuka, viz informace k zajištění střídavé výuky.

V týdnu od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 se budou výuky ve škole účastnit žáci tříd 6. A, 7. A, 7. C, 8. A, 9. A. Při přítomnosti ve škole je nutno důsledně dodržovat již dříve stanovená hygienická opatření – zásada 3xR – ruce, roušky, rozestupy.

Žáci tříd 6. B, 7. B, 8. B a 9. B se budou vzdělávat formou distanční výuky (není možná jejich přítomnost na výuce ve škole).

V týdnu od 19. 10. 2020 se formy výuky u výše uvedených tříd vystřídají.

Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je pro všechny žáky povinná.

Výukové materiály a úkoly budou žákům na distanční výuce sdíleny na webu školy v oddíle Třídní informace.

Tyto podklady pro distanční výuku budou na webu zveřejněny vždy v pondělí do 8:00 hodin  pro následující týden.

Vypracované úkoly a učební materiály odevzdají žáci příslušným vyučujícím ve výuce ve škole v  následujícím týdnu.

 

Stravování

Od 12. 10. 2020 umožníme odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.  Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (zkonzumovat ve výdejně, ne výdej do nosičů).

Pro tyto žáky byl určen čas výdeje 12:45 – 13:15 hodin. Tato doba výdeje je určena pouze pro žáky na distanční výuce.

 

Odhlašování a přihlašování obědů pro žáky 2. stupně

Na pondělí 12. 10. 2020 zůstávají platné všechny současné přihlášky stravy. Obědy na pondělí lze odhlásit individuálně přes systém strava.cz, prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky přímo v ŠJ Blažkova, a to dnes 9. 10. 2020 výjimečně do 14:00 hodin.

Od úterý 13. 10. 2020 budou všichni žáci plnící výuku distančním způsobem souhrnně odhlášení z oběda.

Kdo bude chtít i nadále obědy v průběhu distanční výuky odebírat, má možnost přihlásit si oběd individuálně v pondělí 12. 10. 2020 do 12:00 hodin.

KROUŽKY 

Od pátku 9. 10. 2020 se až do odvolání ruší veškeré zájmové aktivity organizované školou  - kroužky. 

Změny v rozvrhu od pondělí 12. 10. 2020
09. 10. 2020

Od pondělí 12. 10. 2020 dochází k následujícím změnám v rozvrhu.

Redukce výuky(hodina odpadá).

Pondělí 12. 10. 2020

7.C - TV 8. a 9. hodina

Úterý 13. 10. 2020

9. A - TV 8. a 9. hodina

8.A - DV 8. hodina

6.A - EP - odpoledne

 

Řešení problémů s přihlášením do systému Škola Online
26. 09. 2020

Vsechny případné požadavky na slučování přístupů do systému a obecně problémy  s přihlášením,  případné nedoručeni přihlašovacích údajů zasílejte na adresy info@maskola.cz,  nebo dasek@maskola.cz. Vše budeme řešit co nejdříve. 

Informace o režimu nošení roušek ve škole
18. 09. 2020

Zde naleznete informace MŠMT ke změně režimu nošení ochranných prostředků ve školách.

V materiálu naleznete i odkazy na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR.

Upozornění na povinnost nosit roušky v budovách školy
10. 09. 2020

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nastala povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest v uzavřených prostorách.

Z toho vyplývá povinnost pro žáky nosit roušky ve všech společnývch prostorách školy ( chodby, toalety, výdejny stravy ....)

Zavedení elektronické žákovské knížky
02. 09. 2020

V tomto školním roce začínáme využívat v systému Škola Online možnost předávání informací o výsledcích a průběhu vzdělávání zákonným zástupcům prostřednictvím tzv. elektronické žákovské knížky.

Při přechodu na tento systém bude nutná součinnost zákonných zástupců. O jednotlivých potřebných krocích budete informování prostřenictvím žáků, kontaktního e-mailu, nebo webu školy. 

Z tohoto důvodu je nutno oznámit případné změny v e-mailových adresách prostřednictvím třídních učitelů, nebo na kontakt info@maskola.cz.

Aktualizovaný manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
26. 08. 2020
Změna ceny obědů pro školní rok 2020 - 2021
19. 08. 2020

Ceny obědů  pro tento školní rok v a .

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.

Nové znění Vnitřního řádu školní družiny
24. 02. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům účastníků zájmového vzdělávání, že na webu školy byl zveřejněn Vnitřní řád školní družiny v aktualizovaném znění platném od 1. 1. 2020.

Najdete jej v oddíle Školní družina.