Loading...
Dnes je středa 01.04.2020
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Zápis do MŠ

Informace pro zákonné zástupce, kteří mají zájem zapsat dítě do MŠ Zemědělská 29 Brno

 

Veškeré termíny a informace k zápisu najdete zde -https://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni

 

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz 

Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje může být k vydání výše uvedeného potvrzení, a to zejména části o zdravotním stavu dítěte vyžadována osobní účast dítěte u lékaře. Doporučujeme předem si telefonicky nebo jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

 

  1. Další změna v kolonce vydávání žádostí pod písmenem C:

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3,v úřední dny pondělí a středa ve zkráceném časovém režimu od 8 do 11 hodin.

Kontakty:

Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179

Marcela Hofbruckerová: hofbruckerová.marcela@brno.cz, tel 542 17 2181

 

Doporučujeme předem si telefonicky nebo e-mailem sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Poznámka: Úřední hodiny Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 jsou omezeny na základě Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, Usnesení č. 126/2020 Sb.  s účinností od 23.3.2020.