Loading...
Dnes je úterý 21.08.2018
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Předměty a vyučující

Vyučující - kontakty

Německý jazyk

Mgr. Irena Šalamounová

Klapka 13

 

Mgr. Barbora Trnková

Klapka 19

Ruský jazyk

Mgr. Irena Šalamounová

Klapka 13

       

Anglický jazyk, KAj

Mgr. Lucie Vrbová

Klapka 18

 

Mgr. Jakub Makal

Klapka 18

 

Mgr. Kateřina Platzerová

Klapka 18

 

Mgr. Eva Adámková - 1. st.

Klapka 25

  Mgr. Marta Petrželová - 1. st.

Klapka 26

 

Mgr. Radka Sklenářová

Klapka 18

 

Mgr. Pavel Dašek

Klapka 18

  Mgr. Veronika Neuwirthová Klapka 14

Matematika

Mgr. Kamila Peňázová

Klapka 15

 

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Klapka 24

 

Ing. René Retek

Klapka 24

       

Fyzika

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Klapka 24

       

EP, ES

Ing. René Retek

Klapka 24

       

Hudební výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

Klapka 14

       

Dějepis

Mgr. Dagmar Potášová

Klapka 19

 

Mgr. Barbora Trnková

Klapka 19

       

Český jazyk

Mgr. Dagmar Potášová

Klapka 19

 

Mgr. Dagmar Dobšíková

Klapka 14

 

Mgr. Vladimíra Plívová

Klapka 19

       

Občanská výchova

Mgr. Barbora Trnková

Klapka 19

 

Ing. Monika Grabcová

Klapka 10

 

Mgr. Dagmar Dobšíková Klapka 14

       

Chemie, ZCh

Mgr. Martin Sehnal

Klapka 19

       

Přírodopis

Ing. Monika Grabcová

Klapka 10

 

Mgr. Martin Sehnal

Klapka 19

       

Zeměpis

Mgr. Petr Malý

Klapka 15

       

IKT

Mgr. Miloš Hrůza

Klapka 12

 

Mgr. Anna Beránková Klapka 22
       

RV, prakt. činnosti

Mgr. Irena Šalamounová

Klapka 13

 

Mgr. Dagmar Dobšíková

Klapka 14

 

Mgr. Barbora Trnková

Klapka 19

 

Ing. Monika Grabcová

Klapka 10

 

Mgr. Kamila Peňázová

Klapka 19

 

Mgr. Martin Sehnal

Klapka 19

 

Mgr. Vladimíra Plívová

Klapka 19

       

Výtvarná výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

Klapka 14

 

Ing. Monika Grabcová

Klapka 10

 

Mgr. Vladimíra Plívová

Klapka 19

 

Mgr. Lucie Vrbová

Klapka 18

 

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Klapka 24

       

Tělesná výchova

Mgr. Kamila Peňázová

Klapka 15

 

Mgr. Petr Malý

Klapka 15

 

Mgr. Kateřina Kolářová

Klapka 15

 

Mgr. Martin Sehnal Klapka 19

       
Dv Mgr. Dagmar Dobšíková Klapka 15

DaK

Ing. Monika Grabcová Klapka 10

 

Školní psycholog:     Mgr. K. Šindelářová                 Klapka 24 

Speciální pedagog:   Mgr. L. Voborná                      Klapka 24 

 

Mentoři:                      Mgr. Ivana Vyvážilová            Klapka 14 

                                    Bc. Lucie Knechtová              Klapka 14 

                                   Mgr. Pavel Dašek                    Klapka 18 

 

 

Předměty a předmětové komise 2017/2018

Vzdělávací oblast (název/ vedoucí)                  

 1. Jazyk a jazyková komunikace - Vedoucí PK Mgr. Vladimíra Plívová

 Čj a literatura - Vedoucí PK Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Dagmar Dobšíková

Německý jazyk - Vedoucí PK Mgr. Barbora Trnková

Mgr. Barbora Trnková

Mgr. Irena Šalamounová

Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka - Vedoucí PK Mgr. Lucie Vrbová

Mgr. Lucie Vrbová

Mgr. Radka Sklenářová

Mgr. Pavel Dašek

Mgr. Kateřina Platzerová

Mgr. Jakub Makal

Mgr. Eva Adámková

Mgr. Pavla Kadlecová

Ruský jazyk - Vedoucí PK Mgr. Irena Šalamounová

Mgr. Irena Šalamounová

 

 2. Matematika a její aplikace - Vedoucí PK Mgr. Kamila Peňázová 

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Ing. René Retek

 

3. Informační a komunikační technologie - Vedoucí PK Mgr. Miloš Hrůza

Mgr. Miloš Hrůza

Mgr. Anna Beránková – 1. st. 

 

4. Člověk a společnost - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Potášová

 Dějepis - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Barbora Trnková

 Občanská výchova - Vedoucí PK Ing. Monika Grabcová

Ing. Monika Grabcová

Mgr. Barbora Trnková

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Dagmar Dobšíková

  

5. Člověk a příroda - Vedoucí PK Mgr. Martin Sehnal

 Fyzika - Vedoucí PK Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Ing. René Retek

IMgr. Martin Sehnal

Chemie, Zábavná chemie - Vedoucí PK Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Martin Sehnal

Přírodopis - Vedoucí PK Mgr. Monika Grabcová

Mgr. Martin Sehnal

Ing. Monika Grabcová

Zeměpis - Vedoucí PK Mgr. Petr Malý

Mgr. Petr Malý

Environmentální praktika, Environmentální seminář - Vedoucí PK Ing. René Retek

Ing. René Retek

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

  

6. Umění a kultura - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Dobšíková

Hudební výchova - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Dobšíková

Mgr. Dagmar Dobšíková

Výtvarná výchova - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Dobšíková

Mgr. Kateřina Kolářová

Mgr. Dagmar Dobšíková

Ing. Monika Grabcová

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Olga Opatřilová

Dramatická výchova - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Dobšíková

Mgr. Dagmar Dobšíková

 

7. Člověk a zdraví - Vedoucí PK  Mgr. Petr Malý

Rodinná výchova - Vedoucí PK Mgr. Monika Grabcová

Ing. Monika Grabcová

Mgr. Dagmar Dobšíková

Mgr. Barbora Trnková

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Martin Sehnal

Tělesná výchova - Vedoucí PK  Mgr. Petr Malý

Mgr. Petr Malý

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Kateřina Kolářová

 

  

8. Člověk a svět práce - Vedoucí PK Ing. Monika Grabcová

 Pracovní činnosti - Vedoucí PK Ing. Monika Grabcová

Ing. Monika Grabcová

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Dagmar Dobšíková

 

 

Volitelné předměty:

 

Zábavná chemie 9.r.

Zch

Sehnal

Environmentální praktika 6. a 7. r.

Ep

Retek

Dramatická výchova 6., 7., 8. r.

Dv

Dobšíková

Design a konstruování 8. r.

DaK

Grabcová

 

     

 

Nepovinné předměty:

 

 

 

 

1. a 2. stupeň

Náboženství

Náb

 

 

Zájmové útvary:

 

1. stupeň

Keramika

Holičová/Beránková/Steinbocková

1. stupeň

Klub objevitelů

Ondrášková

1. stupeň

Sportík

Lysoňová

1. a 2. stupeň

Sborový zpěv

Dobšíková

2. stupeň

Astronomický kroužek

Retek

2. stupeň

Sportovní hry

Malý

1. a 2. stupeň

Klub deskových her

Dašek, Křivánková

1. a 2. stupeň

Španělština

 

 

 

Výchovný poradce, volba povolání

 

Ing. Monika Grabcová

 

 

 

Metodik prevence

 

Mgr. Vladimíra Plívová

 

 

 

 Koordinátor EVVO

 

 Ing. René Retek