Loading...
Dnes je pondělí 10.08.2020
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Předměty a vyučující

Vyučující - kontakty

Německý jazyk

Mgr. Irena Šalamounová

Klapka 13

 

Mgr. Barbora Trnková

Klapka 19

Ruský jazyk

Mgr. Irena Šalamounová

Klapka 13

       

Anglický jazyk, KAj

Mgr. Lucie Vrbová

Klapka 18

 

Mgr. Jakub Makal

Klapka 18

 

Mgr. Vladimír Ovčáček

Klapka 18

 

Mgr. Eva Adámková - 1. st.

Klapka 25

  Mgr. Marta Petrželová - 1. st.

Klapka 26

 

Mgr. Radka Sklenářová

Klapka 18

 

Mgr. Pavel Dašek

Klapka 18

  Mgr. Veronika Neuwirthová Klapka 14

Matematika

Mgr. Kamila Peňázová

Klapka 15

 

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Klapka 24

 

Ing. René Retek

Klapka 24

       

Fyzika

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Klapka 24

       

EP, TK

Ing. René Retek

Klapka 24

       

Hudební výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

Klapka 14

       

Dějepis

Mgr. Dagmar Potášová

Klapka 19

 

Mgr. Barbora Trnková

Klapka 19

       

Český jazyk

Mgr. Dagmar Potášová

Klapka 19

 

Mgr. Dagmar Dobšíková

Klapka 14

 

Mgr. Vladimíra Plívová

Klapka 19

 

Mgr. Kateřina Balasová

Klapka 14

 

Občanská výchova

Mgr. Barbora Trnková

Klapka 19

 

I

 

 

Mgr. Dagmar Dobšíková Klapka 14

 

Mgr. Kateřina Balasová

 
Klapka 14

Chemie, ZCh

Mgr. Martin Sehnal

Klapka 19

       

Přírodopis

Mgr. Kateřina Kolářová

Klapka 15

 

Mgr. Martin Sehnal

Klapka 19

       

Zeměpis

Mgr. Petr Malý

Klapka 15

       

IKT

Mgr. Miloš Hrůza

Klapka 12

 

Mgr. Anna Beránková Klapka 22
       

RV, prakt. činnosti

Mgr. Irena Šalamounová

Klapka 13

 

Mgr. Dagmar Dobšíková

Klapka 14

 

Mgr. Barbora Trnková

Klapka 19

 

Mgr. Blanka Renyi

Klapka 24

 

Mgr. Kamila Peňázová

Klapka 19

 

Mgr. Martin Sehnal

Klapka 19

 

Mgr. Vladimíra Plívová

Klapka 19

       

Výtvarná výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

Klapka 14

 

Mgr. Dagmar Potášová

Klapka 19

 

Mgr. Vladimíra Plívová

Klapka 19

 

Mgr. Lucie Vrbová

Klapka 18

 

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Klapka 24

  Mgr. Kateřina Balasová Klapka 14

Tělesná výchova

Mgr. Kamila Peňázová

Klapka 15

 

Mgr. Petr Malý

Klapka 15

 

Mgr. Kateřina Kolářová

Klapka 15

 

Mgr. Jakub Makal Klapka 18

       
Dv Mgr. Dagmar Dobšíková Klapka 15

DaK

Mgr. Lucie Vrbová Klapka 18

 

Školní psycholog:     Mgr. B. Rényi                          Klapka 24 

Speciální pedagog:   Mgr. L. Voborná                      Klapka 24 

                                     Mgr. G. Klocová                     Klapka 27  

 

 

Mentoři:                     

                                    Bc. Lucie Knechtová               Klapka 14 

                                   

 

 Volba povolání

 

Blanka Renyi

Metodik prevence

 

Vladimíra Plívová

 

Koordinátor EVVO

 

Zdeněk Hromádka

Speciální pedagog

 

Lucie Voborná, Gabriela Klocová

Školní psycholog

 

Blanka Rényi

 

 

     
 

 

       

 

 

Předměty a předmětové komise 2019/2020

Vzdělávací oblast (název/ vedoucí)                  

 1. Jazyk a jazyková komunikace  - Vedoucí PK Mgr. Vladimíra Plívová

 Čj a literatura

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Dagmar Dobšíková

Mgr. Kateřina Balasová

Německý jazyk

Mgr. Barbora Trnková

Mgr. Irena Šalamounová

 Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Lucie Vrbová

Mgr. Radka Sklenářová

Mgr. Pavel Dašek

Mgr. Vladimír Ovčáček

Mgr. Jakub Makal

Mgr. Eva Adámková

Mgr. Marta Petrželová

Mgr. Veronika Neuwirthová

Ruský jazyk

Mgr. Irena Šalamounová

 

 2. Matematika a její aplikace - Vedoucí PK Mgr. Kamila Peňázová 

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Ing. René Retek

 

3. Informační a komunikační technologie - Vedoucí PK Mgr. Miloš Hrůza

Mgr. Miloš Hrůza

Mgr. Anna Beránková – 1. st. 

 

4. Člověk a společnost - Vedoucí PK Mgr. Dagmar Potášová

 Dějepis

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Barbora Trnková

 Občanská výchova

 

Mgr. Dagmar Dobšíková

Mgr. Kateřina Balasová

  

5. Člověk a příroda - Vedoucí PK Mgr. Martin Sehnal

 Fyzika

Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D

Ing. René Retek

 

 

Chemie, Zábavná chemie

Mgr. Martin Sehnal

 Přírodopis

Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Kateřina Kolářová

 Zeměpis

Mgr. Petr Malý

 Environmentální praktika

Ing. René Retek

  

6. Umění a kultura Vedoucí PK Mgr. Dagmar Dobšíková

Hudební výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

Výtvarná výchova

Mgr. Kateřina Balasová

Mgr. Dagmar Potášová

Mgr. Vladimíra Plívová

 

Dramatická výchova

Mgr. Dagmar Dobšíková

 

7. Člověk a zdraví - Vedoucí PK  Mgr. Petr Malý

Rodinná výchova

Mgr. Balanka Renyi

Mgr. Radka Sklenářová

Mgr. Martin Sehnal

Mgr. Irena Šalamounová

Mgr. Vladimíra Plívová

 

Tělesná výchova

Mgr. Petr Malý

Mgr. Kamila Peňázová

Mgr. Kateřina Kolářová

 

  8. Člověk a svět práce - Vedoucí PK Ing. Monika Grabcová

 Pracovní činnosti

Mgr. Blanka Renyi

Mgr. Vladimíra Plívová

Mgr. Martin Sehnal

 

 

 

 

 

Volitelné předměty:

Zábavná chemie 9. r.

Zch

Sehnal

Environmentální praktika 6. a 7. r.

Ep

Retek

Dramatická výchova 6., 7. 8. 9. r.

Dv

Dobšíková

Design a konstruování 8. r.

DaK

Vrbová

Konverzace z anglického jazyka 6. – 9. r.

KAJ

Dašek, Sklenářová, Makal, Ovčáček

Technické konstrukce 8. r.

TK

Retek

 

 

 

  

Zájmové útvary:

1. stupeň

Keramika

Holičová /Beránková /Petrželová/Neuwirthová

1. stupeň

Klub objevitelů

Ondrášková

 

1. a 2. stupeň

Sborový zpěv

Dobšíková

 

 

2. stupeň

Sportovní hry

Malý

 

1. a 2. stupeň

Klub deskových her

Dašek, Křivánková

 

 

 

 

 

Karierní poradenství

 

Blanka Renyi

Metodik prevence

 

Vladimíra Plívová

 

Koordinátor EVVO

 

Zdeněk Hromádka

Speciální pedagog

 

Lucie Voborná, Gabriela Klocová

Školní psycholog

 

Blanka Rényi

 

Asistent pedagoga 5. A

 

Šárka Bečicová

 

Asistent pedagoga 3. B 

 

Marie Vodičková

 

 

 

Asistent pedagoga 4. C 

Lucie Knechtová

 

 

 

 

Asistent pedagoga 2. B 

Martina Fišerová

 

Asistent pedagoga 6. B 

Martin Hořanský