Loading...
Dnes je čtvrtek 22.03.2018
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Výuka na I.st.
16. 03. 2018

Výuka na I.st. po volných dnech ředitele školy opět začne v pondělí 19. 3. 2018 dle rozvrhu jednotlivých tříd.

Projektový den Erasmus +
15. 03. 2018

Dne 16.3.2018 proběhne na škole II. stupně projektový den od 8:00 do 13:30. Prosíme žáky, aby si s sebou vzali věci to Tv a Vv a pohodlně se oblékli.

Velikonoční tvoření a jarmark výrobků žáků I.st.
15. 03. 2018

Klub rodičů a zástupci školy srdečně zvou na tradiční velikonoční akci, která se uskuteční v novém termínu - ve čtvrtek 22. 3. 2018 v době 16:00-18:00 hod ve dvoraně školy budovy Zemědělská. Zveme malé i velké děti v doprovodu rodiny či přátel! Za symbolický příspěvek na materiál si vyrobíme velikonoční dekorace a prožijeme příjemné odpoledne. Bude připraveno i malé občerstvení. Současně s dílničkami proběhne i prodejní jarmark prací žáků I.st.. Těšíme se na vás!!!

Velikonoční tvoření - zrušeno
14. 03. 2018

Klub rodičů a zástupci školy oznamují, že v termínu 15. března 2018 se tradiční velikonoční akce spojená s jarmarkem I.st.  nebude konat z důvodu vyhlášení volných dnů ředitele školy. Náhradní termín oznámíme později.

Erasmus+ a Edison - video
09. 03. 2018

Podívejte se na interview slučující naše projekty Erasmus + a EDISON

"Feeling good" v rámci Erasmus+
08. 03. 2018

ZDE si můžete prohlédnout fotografie z právě probíhajícího projektu osmých ročníků.

Poděkování hostitelským rodinám v projektu EDISON
05. 03. 2018

Vedení školy děkuje rodinám zapojeným do projektu Edison v době od 26. února do 4. března 2018 za jeho podporu. Po tuto dobu poskytly rodiny Bartovičova, Hanákova, Kellerova, Kollárova, Mrkosova, Provazníkova, Vázquezova a Žalmanova ubytovnání a rodinné zázemí našim zahraničním stážistům, kteří velmi oceňovali nadstandardní péči a skvělé vztahy s hostitelskými rodinami. 

Spuštěn rezervační systém.
05. 03. 2018

Dnes byl zprovozněn rezervační systém pro zápis do prvních tříd na stránkách zapisdozs.brno.cz.

V tomto systému si lze zarezervovat patřičný termín zápisu ve dnech 23. - 25. 4. 2018. Důrazně doporučujeme rezervaci provést.

Více informací k zápisu na našich stránkách v části Zápis do 1. tříd.

Kartonové bedýnky
01. 03. 2018

Nabízíme za odvoz větší množství kartonových bedýnek od ovoce. Nosnost cca. 10 - 15 kg.

Kontakt: 545425811 - kancelář školy, nebo 545428528 - p. Odehnal Pavel.

Den otevřených dveří
28. 02. 2018

Den otevřených dveří proběhne na obou budovách v pondělí 9. 4. 2018 v době 8:00-11:30 hod.

Projektový týden Edison
26. 02. 2018

V týdnu od 26. února - 2. března 2018 budou možné změny v rozvrhu 3. - 9. ročníků. Důvodem je probíhající projekt Edison a výuka zahraničních stážistů z Gruzie, Pákistánu, Turecka, Ruska, Brazilie, Indonésie, Ukrajiny a Číny, která bude probíhat formou prezentací, besed a zábavných aktivit. 

Edison - prosba o ubytování jednoho zahraničního studenta
19. 02. 2018

Naše škola stále hledá ubytování pro vysokoškolského studenta v rámci projektu Edison v termínu 25.2. až 4.3. Konkrétně se jedná o chlapce z Turecka. Prosíme případné hostitelské rodiny, aby se obrátily na paní zástupkyni Mgr. Irenu Šalamounovou, 545 428 513, salamounova@maskola.cz

Novoroční plavecké závody
25. 01. 2018

Ve středu 24.1.2018 se uskutečnily Novoroční plavecké závody SOBŠ na ZŠ Jasanová. V těchto závodech se v kategorii 4. a 5. tříd umístil na 2. místě Roman Hlávka ze 4.C.

Výjezd do Polska
14. 12. 2017

Do 15.1. mají všichni žáci 8 ročníku možnost se přihlásit na výjezd do Polska, který se bude konat v březnu 2018. Vybraní žáci tam budou reprezentovat naši školu a plánovaný školní projekt, na kterém se budou podílet.

Motivační dopisy v anglickém jazyce mohou odevzdat do kabinetu AJ p.uč. Platzerové.

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
08. 12. 2017

Z důvodu nárustu cen potravin, zvyšujeme stravné  od 1.1.2018. Cena jednoho obědu se zvýší o 1,-Kč.

Platby z účtu na měsíc leden 2018, budou inkasovány 13.12.2017.

Zkontrolujte si nastavení limitu v bance. 

Úspěch Venduly Burešové na mezinárodních závodech Golden Autumn
30. 11. 2017

Žákyně 4. C Vendula Burešová se se svým týmem účastnila mezinárodních závodů Golden Autumn 2017 v Bělorusku v synchronizovaném plavání. Na těchto závodech se umístila spolu s dívkami v týmu dvakrát na druhém místě. Blahopřejeme.

Projekt Edison
24. 11. 2017

Také v letošním školním roce se naše škola ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC zapojí do projektu zaměřeného na multikulturní vzdělávání EDISON. Projekt proběhne v týdnu od 25. února do 4. března 2018 a bude se týkat žáků 3. až 9. ročníků. Vysokoškolští studenti z různých kontinentů a zemí (Indonésie, Brazílie, Čína, Ukrajina, Indie, Pákistán a Turecko) budou seznamovat žáky se svými zeměmi formou prezentací a podílet se na výuce. Všechny workshopy, diskuse, interaktivní hodiny, pohybové aktivity, přípravy tradičních jídel a hry budou prováděny v anglickém jazyce.

Pro zdárný průběh projektu a zajištění zázemí zahraničních studentů je třeba i letos zajistit ubytování v hostitelských rodinách. Obracíme se proto s touto prosbou na  rodiče našich žáků.

V případě zájmu o zapojení do projektu formou ubytování zahraničního lektora je potřeba vyplnit předběžnou přihlášku. Kontaktujte prosím ZŘ Šalamounovou, t.č.: 545 428 513 nebo salamounova@maskola.cz.

Děkujeme za Váš případný zájem a pomoc při zajištění projektu! Vedení školy

Potravinová sbírka
22. 11. 2017

Žáci naší školy se zúčastnili potravinové sbírky. Fotografie naleznete ve Fotogalerii.

Projekt Erasmus+
07. 11. 2017

Na konci našeho dvouměsíční projektu jsme pro všechny žáky druhého stupně uspořádali projektový den. Vyučující předmětů ČJ, RJ, DV, D, Z a F s žáky devátých ročníků vymysleli prezentace, výstupy i doprovodný program. Aktivně byla do prezentací zapojena polovina žáků 9. ročníku, kteří chodili po jednotlivých stanovištích a předávali své vědomosti. Přitom se zdokonalovali ve svých prezentačních dovednostech, jednání se spolužáky a v neposlední řadě si vyzkoušeli roli učitele.

Vzhledem k lehce rozdílné délce prezentací probíhaly výměny jednotlivých stanovišť v půlhodinových intervalech.

Žáci 9. ročníku, kteří neprezentovali, měli po společném úvodu ve dvoraně individuální výtvarný program.

Z pohledu organizátora a zapojených vyučujících projekt proběhl nad očekávání úspěšně a dalo by se říci, že všechny přítomné děti spolupracovaly. Také model přesunů byl průlomový a škola ho pro podobné akce jistě použije do budoucna.

Na konci projektu žáci zhodnotili zvlášť projektový den, jeho výsledky i celý projekt jako takový. I jejich mladší spolužáci se formou krátkého dotazníku vyjádřili k výkonům svých spolužáků.

Žáci 6. - 8. ročníku:

Žáci prezentace hodnotili dle jejich kvality, sebejistoty přednášejících a zábavnosti. Největší úspěch mělo odívání v praxi, kdy se snažili svoje spolužáky obléknout v klasicistním stylu. Bohužel se to však ale v praxi často zvrhlo jen do zábavy a modely neměly s klasicistním kostýmem mnoho společného.

Z hlediska kvality pak byla nejúspěšnější prezentace o Napoleonovi. Žáci ocenili, že prezentace nebyly pouze čtené, ale že mohli klást dotazy, které jim starší spolužáci byli schopni na místě zodpovědět.

Celkově se žákům líbily také praktické části projektu, kdy si mohli sami zkusit uplatnění nově nabytých vědomostí. Paradoxně pak ale mnozí pozitivně na projektu hodnotili především to, že se neučili. Učení se mimo zajeté osnovy a vlastní činností někteří žáci tedy za učení v podstatě nepovažují i přesto, že jim projektový den prokazatelně rozšířil obzory. Bylo to mimo jiné proto, že se společně zasmáli a atmosféra byla mnohem uvolněnější než v běžné výuce.

Žáci 9. ročníku:

Žáci, kteří projekt prezentovali, zakončili svůj den vyplněním on-line ankety týkající se projektového dne. 53 procent žáků ohodnotilo den známkou 2. Známku jedna projekt dostal od 13 procent žáků.

 

Nejpřínosnější jim přišla přímá zkušenost s prezentacemi a aktivní výuka žáků, kdy si alespoň z části uvědomili, co povolání učitele obnáší.

Zbylá část ročníku hodnotila výtvarnou část projektu průměrnou známkou, ale všichni dobře pracovali a učitelé hodnotili jejich práci velice pozitivně.

 

VIDEO

Videa: Halloween a Erasmus+ Menuet
07. 11. 2017

ZDE si můžete prohlédnout Halloweenské video z hodin AJ a ZDE z Projektového dne Erasmus+ - Menuet, ostatní videa ZDE a ZDE.

Sboreček – pěvecký sbor, školní rok 2017/2018
31. 08. 2017

zájmový předmět pro žáky I. stupně  2. až 5. třídy

Vždy v pondělí 13.45 až 14.30  ve dvoraně  školy , budova Zemědělská. Žáky chodící do družiny si vyzvedne p.uč. Dobšíková a po výuce přivede zpět do družiny. Žáci nechodící do družiny budou vyzvednuti  u vchodu budovy Zemědělská.

První hodina bude dne 25.9.2017

Přihlášky rozdají dětem třídní učitelky.

Změna telefonních čísel
09. 06. 2017

Upozorňujeme na změnu telefonních čísel.

Školní poradenské pracoviště - Mgr. Voborná, Mgr. Šindelářová a kabinet M/F - Ing. Retek, Mgr. Hromádka - nové číslo 545428524 - lze volat přímo.

Kouření v areálu školy
16. 12. 2016

Důrazňe upozorňujeme některé z rodičů, že ve školách a školských zařízeních je zákonem zakázáno kouření.

Do areálu školy patří také prostor mezi sportovním hřištěm a budovou Zemědělská 29.

Proto vyzýváme zástupce žáků, čekající převážně na svoje děti před touto budovou, aby se zde kouření vyvarovali.