Loading...
Dnes je sobota 26.05.2018
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Docs   ·   Intranet

Aktuality

Návrat žáků z poznávacího zájezdu do Londýna
25. 05. 2018

Naši žáci, kteří tento týden navštívili Londýn, se budou vracet dnes v 17:00 hod. Autobus přiveze žáky k budově školy Zemědělská. Žádáme rodiče, aby si své děti vyzvedli včas a přejeme všem pěkný víkend!

Naši žáci dorazili do Anglie!
22. 05. 2018

Skupina žáků a vyučujících dorazila bez problémů do Londýna! Po šesté hodině ranní se dostali do eurotunelu, překonali londýnskou zácpu a 9:20 hod. docestovali na Greenwich, kde začíná oficiální program poznávacího zájezdu prohlídkou námořního muzea. Všichni jsou v pořádku a moc pozdravují!

Možná změna organizace vyučování
18. 05. 2018

V souvislosti se zájezdem do Anglie, kterého se účastní několik vyučujících AJ upozorňujeme na případné možné organizační změny ve výuce předmětu AJ na obou stupních ZŠ.

Sledujte proto případná sdělení v ŽK a v deníčcích nebo na webu školy.

Příběhy našich sousedů
11. 05. 2018

Žáci 9.B Jan Chromý, Jakub Brach a Petr Veselý se účastnili projektu společnosti Post Bellum – Příběhy našich sousedů. V rámci tohoto projektu zpracovali životní příběh paní Kučerové, vytvořili videoreportáž o jejím dětství za 1. republiky a Protektorátu, kterou 10. 5. 2018  prezentovali před odbornou porotou na slavnostním večeru. Projektu se účastnilo dalších 5 týmů ze škol Brno-sever. Naši žáci za svou práci získali 1. místo.  Na výsledky jejich práce se můžete podívat na www.pribehynasichsousedu.cz.

Úspěch našich žáků na Dyslektické olympiádě
11. 05. 2018

Dne 18. dubna 2018 se žáci naší školy zúčastnili Speciální (dyslektické) olympiády, kterou pořádá ZŠ Bosonožská. Vybráni byli žáci z třetích, čtvrtých a pátých ročníků. Ve dvojicích plnily úkoly zaměřené nejen na český jazyk a matematiku, ale i na zrakové a sluchové vnímání a prostorovou orientaci. Žáci se umístili: za 3. ročníky: Potužník a Kreuzigerová 4. místo, za 4. ročníky:  Buček a Svobodník 3. místo, Novotná a Vala 7.-8. místo a za 5. ročníky: Rusňáková a Novák 2. místo, Juzlová a Svoboda 8. místo.

Výsledky přijímacího řízení k povinné školní docházce - přijatí
11. 05. 2018

Zde naleznete seznam evidenčních čísel žádostí a registračních čísel uchazečů přijatých k plnění povinné školní docházky v Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace. Rozhodnutí o přijetí si mohou zájemci vyzvednout v kanceláři školy od středy 16. 5. 2018 budova Zemědělská 29, první patro. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům poštou.

Seznam přijatých.

Organizace školního roku 2018/2019
09. 05. 2018

Zde naleznete Soubor pedagogicko - organizačních opatření pro školní rok 2018/2019.

Informace k zájezdu do Anglie
02. 05. 2018

Dne 2.5.2018 byly žákům 7. a 9. tříd, kteří se účastní zájezdu do Anglie, rozdány detailní informace. Žákům 8. tříd budou informace dány ve čtvrtek 3.5.2018. Pro bližší informace kontaktujte P. Daška, dasek@maskola.cz, 545 428 518.

Fotbalový turnaj
27. 04. 2018

Dne 6. 3. 2018 se uskutečnilo okrskové kolo 21. ročníku fotbalového turnaje Mc Donaldś Cup.

Žáci 4. a 5. ročníku se umístili na 3. místě ve složení:

4. A – Ruben Ferlay, Šimon Melichar

4. B – Petr Tomeček

4. C – Vojta Suchomel, Michal Nevrkla, Filip Kněžínek, Boris Havlů

5. C – Jakub Štefek, Petr Šplouchal

5. A – Martin Pavlík, Matyáš Sparling, Tomáš Pantůček

 

Trenér – 8. B Petr Šmarda   

Děti z I. stupně a ŠD pomáhají
18. 04. 2018

Dne 22. března 2018 proběhl na naší škole Velikonoční jarmark, na kterém žáci I. stupně za symbolickou cenu prodávali své výrobky. Většina tříd se rozhodla výtěžek z jarmarku věnovat na pomoc druhým. Peníze tedy putovaly na sbírku Dobrý Anděl (třídy 1.ABC, 2.B, 3.AB, 4.BC, 5.C a školní družina), do Dětského fondu Organizace spojených národů UNICEF (třída 4.A), pro Spolek pro opuštěná zvířata Brno (3.C) a na pomoc Milánkovi, který je po autonehodě ve vážném zdravotním stavu (5.A). Děkujeme všem, kteří svou koupí výrobků žáků podpořili dobrou věc!

Prázdninový provoz MŠ
11. 04. 2018

Žádosti o přijetí dítěte do letního prázdninového provozu se budou vydávat od 24.5. – 4.5.2018 v mateřské škole.

Projektový den "Feeling good"
05. 04. 2018

Dne 16.3. proběhl na škole projektový den "FEELING GOOD". Projektový den byl završením školního projektu pro 8. ročníky v rámci Erasmus+. Celý projekt byl následně prezentován zástupci našich žáků na mezinárodním setkání v Polsku.

Fotky jsou k dispozici zde

Pod tímto odkazem naleznete video z projektového dne:

https://www.youtube.com/watch?v=9Q2bk--2Y7I&feature=youtu.be

Celorepubliková soutěž "Send a postcard"
05. 04. 2018

Žáci 8. ročníku natočili příspěvěk do celorepublikové soutěže "SEND A POSTCARD".

Video můžete shlédnout pod tímto odkazem: https://youtu.be/jCHi4RPL20Y

Reportáž z Polska pro místní televizi
05. 04. 2018

Během naší mezinárodní výměny v Polsku proběhlo natáčení reportáže pro místní TV: http://www.lubaczow.tv/pl/42546/186773/W_obiektywie_30.03.2018.html

Projektový den Erasmus +
15. 03. 2018

Dne 16.3.2018 proběhne na škole II. stupně projektový den od 8:00 do 13:30. Prosíme žáky, aby si s sebou vzali věci to Tv a Vv a pohodlně se oblékli.

Erasmus+ a Edison - video
09. 03. 2018

Podívejte se na interview slučující naše projekty Erasmus + a EDISON

"Feeling good" v rámci Erasmus+
08. 03. 2018

ZDE si můžete prohlédnout fotografie z právě probíhajícího projektu osmých ročníků.

Poděkování hostitelským rodinám v projektu EDISON
05. 03. 2018

Vedení školy děkuje rodinám zapojeným do projektu Edison v době od 26. února do 4. března 2018 za jeho podporu. Po tuto dobu poskytly rodiny Bartovičova, Hanákova, Kellerova, Kollárova, Mrkosova, Provazníkova, Vázquezova a Žalmanova ubytovnání a rodinné zázemí našim zahraničním stážistům, kteří velmi oceňovali nadstandardní péči a skvělé vztahy s hostitelskými rodinami. 

Projektový týden Edison
26. 02. 2018

V týdnu od 26. února - 2. března 2018 budou možné změny v rozvrhu 3. - 9. ročníků. Důvodem je probíhající projekt Edison a výuka zahraničních stážistů z Gruzie, Pákistánu, Turecka, Ruska, Brazilie, Indonésie, Ukrajiny a Číny, která bude probíhat formou prezentací, besed a zábavných aktivit. 

Novoroční plavecké závody
25. 01. 2018

Ve středu 24.1.2018 se uskutečnily Novoroční plavecké závody SOBŠ na ZŠ Jasanová. V těchto závodech se v kategorii 4. a 5. tříd umístil na 2. místě Roman Hlávka ze 4.C.

Úspěch Venduly Burešové na mezinárodních závodech Golden Autumn
30. 11. 2017

Žákyně 4. C Vendula Burešová se se svým týmem účastnila mezinárodních závodů Golden Autumn 2017 v Bělorusku v synchronizovaném plavání. Na těchto závodech se umístila spolu s dívkami v týmu dvakrát na druhém místě. Blahopřejeme.

Potravinová sbírka
22. 11. 2017

Žáci naší školy se zúčastnili potravinové sbírky. Fotografie naleznete ve Fotogalerii.

Projekt Erasmus+
07. 11. 2017

Na konci našeho dvouměsíční projektu jsme pro všechny žáky druhého stupně uspořádali projektový den. Vyučující předmětů ČJ, RJ, DV, D, Z a F s žáky devátých ročníků vymysleli prezentace, výstupy i doprovodný program. Aktivně byla do prezentací zapojena polovina žáků 9. ročníku, kteří chodili po jednotlivých stanovištích a předávali své vědomosti. Přitom se zdokonalovali ve svých prezentačních dovednostech, jednání se spolužáky a v neposlední řadě si vyzkoušeli roli učitele.

Vzhledem k lehce rozdílné délce prezentací probíhaly výměny jednotlivých stanovišť v půlhodinových intervalech.

Žáci 9. ročníku, kteří neprezentovali, měli po společném úvodu ve dvoraně individuální výtvarný program.

Z pohledu organizátora a zapojených vyučujících projekt proběhl nad očekávání úspěšně a dalo by se říci, že všechny přítomné děti spolupracovaly. Také model přesunů byl průlomový a škola ho pro podobné akce jistě použije do budoucna.

Na konci projektu žáci zhodnotili zvlášť projektový den, jeho výsledky i celý projekt jako takový. I jejich mladší spolužáci se formou krátkého dotazníku vyjádřili k výkonům svých spolužáků.

Žáci 6. - 8. ročníku:

Žáci prezentace hodnotili dle jejich kvality, sebejistoty přednášejících a zábavnosti. Největší úspěch mělo odívání v praxi, kdy se snažili svoje spolužáky obléknout v klasicistním stylu. Bohužel se to však ale v praxi často zvrhlo jen do zábavy a modely neměly s klasicistním kostýmem mnoho společného.

Z hlediska kvality pak byla nejúspěšnější prezentace o Napoleonovi. Žáci ocenili, že prezentace nebyly pouze čtené, ale že mohli klást dotazy, které jim starší spolužáci byli schopni na místě zodpovědět.

Celkově se žákům líbily také praktické části projektu, kdy si mohli sami zkusit uplatnění nově nabytých vědomostí. Paradoxně pak ale mnozí pozitivně na projektu hodnotili především to, že se neučili. Učení se mimo zajeté osnovy a vlastní činností někteří žáci tedy za učení v podstatě nepovažují i přesto, že jim projektový den prokazatelně rozšířil obzory. Bylo to mimo jiné proto, že se společně zasmáli a atmosféra byla mnohem uvolněnější než v běžné výuce.

Žáci 9. ročníku:

Žáci, kteří projekt prezentovali, zakončili svůj den vyplněním on-line ankety týkající se projektového dne. 53 procent žáků ohodnotilo den známkou 2. Známku jedna projekt dostal od 13 procent žáků.

 

Nejpřínosnější jim přišla přímá zkušenost s prezentacemi a aktivní výuka žáků, kdy si alespoň z části uvědomili, co povolání učitele obnáší.

Zbylá část ročníku hodnotila výtvarnou část projektu průměrnou známkou, ale všichni dobře pracovali a učitelé hodnotili jejich práci velice pozitivně.

 

VIDEO

Videa: Halloween a Erasmus+ Menuet
07. 11. 2017

ZDE si můžete prohlédnout Halloweenské video z hodin AJ a ZDE z Projektového dne Erasmus+ - Menuet, ostatní videa ZDE a ZDE.

Sboreček – pěvecký sbor, školní rok 2017/2018
31. 08. 2017

zájmový předmět pro žáky I. stupně  2. až 5. třídy

Vždy v pondělí 13.45 až 14.30  ve dvoraně  školy , budova Zemědělská. Žáky chodící do družiny si vyzvedne p.uč. Dobšíková a po výuce přivede zpět do družiny. Žáci nechodící do družiny budou vyzvednuti  u vchodu budovy Zemědělská.

První hodina bude dne 25.9.2017

Přihlášky rozdají dětem třídní učitelky.

Změna telefonních čísel
09. 06. 2017

Upozorňujeme na změnu telefonních čísel.

Školní poradenské pracoviště - Mgr. Voborná, Mgr. Šindelářová a kabinet M/F - Ing. Retek, Mgr. Hromádka - nové číslo 545428524 - lze volat přímo.

Kouření v areálu školy
16. 12. 2016

Důrazňe upozorňujeme některé z rodičů, že ve školách a školských zařízeních je zákonem zakázáno kouření.

Do areálu školy patří také prostor mezi sportovním hřištěm a budovou Zemědělská 29.

Proto vyzýváme zástupce žáků, čekající převážně na svoje děti před touto budovou, aby se zde kouření vyvarovali.