Loading...
Dnes je středa 05.10.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Školní řád

Obsah

I. Úvod 

II. Práva a povinnosti dětí , žáků a zákonných zástupců ve škole 

III. Organizace provozu a vnitřní režim školy  
     1. Příchody a odchody žáků, organizace vyučování  
     2. Příchody do odborných učeben  
     3. Žákovské služby  
     4. Zacházení s učebnicemi a školním majetkem 
     5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků během vyučování  
     6. Omlouvání absencí  
     7. Zvláštní ustanovení  
     8. Základní pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
     9. Povinnosti ped. pracovníků vyplývající z vnitřního řádu školy řádu školy 

IV. Provoz školního hřiště a tělocvičen v době pro veřejnost

 

    Školní řád základní školy ke stažení

 

Školní řád je k nahlédnutí ve vestibulech obou školních budov.