Loading...
Dnes je pátek 12.07.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Dětem ze Zemědělské

Název projektu a registrační číslo projektu

„Dětem ze Zemědělské“,

s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002640“

Délka trvání projektu

9/2016 – 8/2018

Operační program

OP VVV

ZŠ a) jako žadatel

       b) jako partner

žadatel

Celková výše dotace

1 444 516,00

Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy, datum

Ano, 12. 5. 2016

Stručný popis projektu

Personální zabezpečení ŠPP (školní psycholog a speciální pedagog), vzdělávání pedagogů zaměřené na inkluzi, matematickou gramotnost, cizí jazyky a realizace čtenářského klubu pro žáky ZŠ.