Loading...
Dnes je středa 29.05.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Otevřené školy

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.
 
 

Akce, kterými se naše škola otevírá veřejnosti

 • Rozloučení se školním rokem
 • Vánoční tvoření
 • Velikonoční tvoření a jarmark
 • Vystoupení pro rodiče ke Dni dětí a Svátku matek
 • Klub hráčů deskových her na 1. i 2. stupni
 • Astronomický kroužek
 • Sborový zpěv
 • Sportovní hry zaměřené na florbal a míčové hry
 • Školní kolo turnaje v deskových hrách
 • Účast na soutěži v deskových hrách v rámci SBOŠ
 • Účast na turnaji ve florbalu mezi školami zapojenými do SBOŠ
 • Účast na plaveckých závodech mezi školami zapojenými do SBOŠ
 

Pravidelné aktivity

Sportovní hry zaměřené na kolektivní sporty, probíhající dvě hodiny týdně. Vyvrcholením této aktivity je každoroční turnaj ve florbalu mezi školami sdruženými v SBOŠ.
 
Klub hráčů, ve kterém se učíme hrát různé deskové hry. Své dovednosti osvědčují žáci ve školním kole soutěže deskových her, nejlepší pak v celoměstském turnaji v deskových hrách.
 
Gymnastika, Sportík
 
Sborový zpěv
 
 
V případě příznivých podmínek děti (mohou i rodiče) pozorují hvězdnou oblohu a také provádějí různá zjišťování a měření.
Využívají dva hvězdářské dalekohledy pořízené z prostředků určených na činnost SBOŠ.
Děti se také seznamují s některými teoretickými poznatky týkajícími se astronomie
V případě nepříznivého počasí se děti zapojují do Astronomického kurzu na webových stránkách Hvězdárny a planetária Brno.

Společné aktivity s Klubem rodičů

Vánoční dílničky                                                      
 
Velikonoční tvoření a jarmark                                   
 
Rozloučení se školním rokem                                  
 
 
Na tyto akce Vás všechny srdečně zveme.