Loading...
Dnes je středa 28.02.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Zápis do MŠ

 

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024.

 V termínu od 01.04. - 30.04. 2023  si na stránkách www.zapisdoms.brno.cz vygenerujete přihlášku - vložíte zde rodné číslo vašeho dítěte a objeví se přihláška, kterou vyplníte na PC a následně vytisknete.

 

Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu v kanceláři MŠ

20.04. 2023 v době od 10:00 - 16:00 hodin.

Žádost o přijetí lze také vyzvednout na OŠMT MMB, Dominikánské náměstí 3, pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.

Způsoby doručení podkladů k řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  1. Osobní doručení do mateřské školy – originál žádosti, rodného listu, OP zákonného zástupce.  V případě osobního doručení je nutno zarezervovat si přesný termín v rezervačním systému ve vyčleněných termínech 3.5. a 4. 5. 2023. 
  2.  Dne 3.5.probíhá zápis od 8.00 do 12.00 hod., 4.5. od 13.00 do 16.00 hod.

 

Ve výjimečných odůvodněných případech lze výše uvedené podklady zaslat prostřednictvím datové schránky do datové schránky školy.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

 

Důležité: Povinnost doložit řádné očkování dítěte se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

 

Veškeré termíny a informace k zápisu najdete zde -https://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni