Loading...
Dnes je středa 20.01.2021
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Zápis do MŠ

 

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19.

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Způsoby doručení podkladů k řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  1. Elektronicky – naskenovanou, podepsanou žádost o přijetí (včetně přilohy), sken, případně fotokopii rodného listu dítěte a doložení řádného očkování dítěte (sken prohlášení + kopie očkovacího průkazu), zašlete jako přílohy e-mailu prostřednictvím schránky elektronické pošty, kterou jste uvedli jako kontaktní při registraci do systému elektronického zápisu, na adresu školy – info@maskola.cz. Tímto způsobem lze doručit podklady v termínu od 2. 5 do 8. 5. 2020.
  2. Prostřednictvím datové schránky – žádost o přijetí, spolu s kopií rodného listu a doložení řádného očkování dítěte (sken prohlášení + kopie očkovacího průkazu)lze zaslat i do datové schránky školy - ID datové schránky: scpw7p9. Tímto způsobem lze doručit podklady v termínu od 2. 5 do 8. 5. 2020.
  3. Poštou – originál podepsané žádosti spolu s obyčejnou kopií rodného listu dítěte a doložení řádného očkování dítěte (originál prohlášení + obyčejná kopie očkovacího průkazu)lze zaslat na adresu kanceláře školy poštou, případně kurýrní nebo přepravní službou. Tímto způsobem lze doručit podklady v termínu od 2. 5 do 8. 5. 2020.
  4. Osobní doručení do schránky v MŠ – originál žádosti, kopii rodného listu a doložení řádného očkování dítěte (originál prohlášení + kopie očkovacího průkazu)lze vhodit do určené schránky umístěné v zadním vchodu do MŠ v termínu 4. 5. a 5. 5. 2020, vždy 8 – 12 hodin. Je nutno si zazvonit na personál MŠ.
  5. Osobní doručení do školy – originál žádosti, rodného listu a zápisního lístku lze ve výjimečných případech osobně doručit přímo do kanceláře MŠ. Prosíme, tuto možnost využívejte zcela výjimečně, pouze pokud opravdu nemáte možnost uvedené dokumenty doručit výše uvedenými způsoby. V případě osobního doručení je nutno domluvit si přesný termín předání do kanceláře MŠ. Tímto způsobem lze přihlásit dítě i v případě, že nemáte možnost registrace do systému elektronického zápisu, případně nemáte možnost potřebné dokumenty vytisknout, nebo nakopírovat. V takových případech je nutno přinést s sebou také občanský průkaz. Na osobní předávání žádostí byly vyčleněny termíny 4. 5. a 5. 5. 2020, vždy 8 – 12 hodin. Čas jednání je nutno domluvit dopředu na telefonu 545428521 nebo na e-mailu nekuzova@maskola.cz.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě cizinců je zapotřebí,aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

 

Důležité: Povinnost doložit řádné očkování dítěte se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Vzor prohlášení o řádném očkování dítěte.

 

Veškeré termíny a informace k zápisu najdete zde -https://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni