Loading...
Dnes je úterý 07.02.2023
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Prázdninový provoz MŠ

Informace pro rodiče - přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

 

  • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/  a jednotlivých MŠ)

 

  •  vydávání žádostí - 01.03.2019

 

  • sběr žádostí 28. 3. – 29. 3. 2019

 

  • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených řediteli těchto mateřských škol 

 

  • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů

 

  •  poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí

 

  • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno  

 

  • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

 

 

Prázdninový provoz MŠ Zemědělská bude zajištěn ve dnech 1. - 4. 7. 2019 a 19. 8.  - 30. 8. 2019.