Loading...
Dnes je neděle 23.06.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Prázdninový provoz MŠ

Informace pro rodiče - přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

 

  • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/  a jednotlivých MŠ)

 

Prázdninový provoz MŠ Zemědělská bude zajištěn ve dnech 1. 7. – 5. 7. 2024, 15. 7. – 26. 7. 2024

 

  •  vydávání žádostí - 01. 03. 2024

 

  • sběr žádostí ve dnech 27. 3. – 28. 3. 2023 od 8.00 do 16.00 hod.

 

  • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených řediteli těchto mateřských škol 

 

  •  poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí

 

  • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno  

 

  • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

 

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu

 

Přijímáme pouze děti zapsané v MŠ ÚMČ Brno sever.

 

Ředitel školy posuzuje žádosti k prázdninovému provozu dle následujících kritérií:

 

1) Upřednostňovány budou kmenové děti z  MŠ Zemědělská 29.


2) V případě volné kapacity, děti z jiných MŠ ÚMČ Brna sever, pořadí bude stanoveno dle data a času podání žádosti k prázdninovému provozu.