Loading...
Dnes je středa 29.05.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Školní jídelna

Školní kuchyně a jídelna ZŠ Brno, Blažkova 9
 
 

Kontakt:

 
Vedoucí kuchyně: Jarmila Rozehnalová – tel.: 548 422 758
 
Stravovací referent: Pavla Zejdová – tel.: 548 422 759
 
 

Ceník jídel:

 
Ceny stravného naleznete zde.
 
 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušný věk (školní rok je od 1.9. 2012 do 31.8. 2013)
 

Přihlašování a odhlašování stravování

 
Odhlásit nebo přihlásit strávníka ze stravování je možné den předem nejpozději do 12.00 hod. 
Při odhlašování stravy je nutné uvést:
školu, třídu, jméno, začátek a konec období na které chcete oběd odhlásit, vzkaz můžete zanechat i na záznamníku.
 
Stravu lze též odhlásit na www.strava.cz.
Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1.den nemoci a to mezi 11.15 hod. – 11.40 hod.
Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení ( vyhláška č.107/205 Sb. o školním stravování § 4, odst. 9 ).
Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy ( tj. včetně osobních a věcných nákladů ).
 
Přístupový kód a heslo obdrží strávník v kanceláři ŠJ.
 
Změna druhu jídla 7 dní dopředu do 12 hodin na www.strava.cz. Pokud objednává strávník od prvního dne měsíce variantu 2, je nutno, aby byla platba na účtu ŠJ Blažkova nejpozději týden před počátkem měsíce. 
 

Platba stravného

 
Stravné se platí zálohově měsíc dopředu. Stravné je možno uhradit tímto způsobem:
 
 
Bankovní účet – inkasem
 
Banka – zadat souhlas s inkasem pro ŠJ Blažkova 9 , číslo účtu Komerční banka: 10006-55138621/0100 + variabilní symbol ( evidenční číslo strávníka – každý strávník má jiné - zadá školní jídelna). Doložit písemné potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem do kanceláře ŠJ.
 
 
Stravné se vrací při ukončení docházky a pouze v hotovosti nebo na účet.
Všechny změny je nutno nahlásit do kanceláře školní jídelny.
 
 

Důležité upozornění!

 
V případě, že děti nebudou mít do 28. dne v měsíci zaplacené obědy na další měsíc, případně nepředloží potvrzení o zaplacení, nebude jim 1. den následujícího měsíce oběd vydán!